ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์พฤษภาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออก ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

ยอดผลิตรถยนต์ เดือน พ.ค. ลดลง 69.1%

อัปเดตล่าสุด 19 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 1,104 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2563 

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีทั้งสิ้น 56,035 คัน ลดลง 69.1 (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 126.76% (MoM) เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตรถยนต์ จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 534,428 คัน ลดลง 40.16% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 20,110 คัน ลดลง 71.81%
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 20 คัน ลดลง 51.22%  
- รถยนต์บรรทุก เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 35,905 คัน ลดลง 67.34%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 35,257 คัน ลดลง 67.13%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 648 คัน ลดลง 75.96%  

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 35,965 คัน คิดเป็น 64.18% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 61.93% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 รวม 303,582 คัน คิดเป็น 56.8% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 35.85% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 8,365 คัน ลดลง 73.58% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 27,600 คัน ลดลง 56.06%  
 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 20,070 คัน คิดเป็น 35.82% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 76.89% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 ผลิตได้ 230,846 คัน คิดเป็น 43.2% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 45.01% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 11,745 คัน ลดลง 70.41% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 7,657 คัน ลดลง 82.77%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report