ส.อ.ท. ปรับเป้าผลิตรถยนต์ปี 63 ลดเหลือ 1.9 ล้านคัน

อัปเดตล่าสุด 21 มี.ค. 2563
  • Share :
  • 337 Reads   

ส.อ.ท. ปรับเป้าการผลิตยานยนต์ไทยปี 63 โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์ ปรับเป้าเป็นผลิต 1,900,000 คัน ลดเป้าผลิตเพื่อส่งออกเป็น 950,000  คัน และลดเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศเป็น 950,000 คัน ขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์ ปรับเป้าเป็นผลิต 2,050,000 คัน โดยคงเป้าผลิตเพื่อส่งออกเป็น 400,000 คัน และลดเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศเป็น 1,650,000 คัน !!

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปรับใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์

  • ผลิตเพื่อส่งออก ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 950,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจำนวน 87,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 8.4
  • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 950,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจำนวน 26,546 คัน หรือลดลงร้อยละ 2.72

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2563 ปรับลดเป้าการผลิตจากเป้าเดิมลง 100,000 คัน เป็นผลิต 1,900,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2562 จำนวน 113,710 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 5.65

รถจักรยานยนต์ 

  • ผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าการผลิตเดิมที่ 400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 364,050 คัน เป็นจำนวน 35,950 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88
  • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 1,650,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,584,430 คัน เป็นจำนวน 65,570 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2563 ปรับลดเป้าการผลิตจากเป้าเดิม 50,000 คัน เป็นผลิต 2,050,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2562 จำนวน 101,520 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21

อ่านเพิ่มเติม:
ยอดการผลิตรถยนต์


ที่มา : M Report