1 - 2 of 29 Articles

Toyota จะเป็นอย่างไรในปี 2019?

Toyota Motor Corporation (TMC) เผยเป้าหมายในปี 2019 พร้อมรายละเอียดยอดผลิต และยอดยานยนต์ทั่วโลกในแบรนด์ Toyota, Daihatsu, และ Hino

ยอดการผลิตรถยนต์ สิงหาคม 2561

สภาอุตสาหกรรม เผย ยอดการการผลิตรถยนต์ รวมไปถึงการส่งออกประจำเดือนสิงหาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 181,237 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.15

ยอดการผลิตรถยนต์ กรกฎาคม 2561

สภาอุตสาหกรรม เผย ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตเพิ่มขึ้น 15.1% และส่งออกเพิ่มขึ้น 0.15% (M-o-M)

ยอดการผลิตรถยนต์ มิถุนายน 2561

สภาอุตสาหกรรม เผย ยอดการการผลิตรถยนต์ รวมไปถึงการส่งออกประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า จำนวนรถยนตที่ผลิตเพิ่มขึ้นเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว แต่ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา

ยอดการผลิตรถยนต์ พฤษภาคม 2561

ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 13.94 แะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วถึงร้อยละ 43.29 โดยมียอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกเพิ่มข…

8 ค่ายรถญี่ปุ่น รายงานยอดผลิตทั่วโลก เมษายน 2018

ยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจาก 8 ผู้ผลิตญี่ปุ่น เมษายน 2018 มากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปี 2017 ถึง 5% โดย Honda Mazda Suzuki และ Daihatsu สามารถทำลายสถิติยอดการผลิตประจำเดือนของค่ายตนเองได้

ยอดการผลิตรถยนต์ เมษายน 2561

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11.87 แต่ลดลงจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 30.97

8 ค่ายรถญี่ปุ่น รายงานยอดผลิตทั่วโลก มีนาคม 2018

ผู้ผลิตรถยนต์ 8 ค่ายใหญ่เผยตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ในปีงบประมาณ 2017 พบว่า มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยอดผลิตรวมทั่วโลกประจำเดือนมีนาคมกลับลดลง