ยอดผลิตรถยนต์ เดือน เม.ย. ลดลง 83.55% ต่ำสุดรอบ 30 ปี

อัปเดตล่าสุด 21 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 725 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2563 

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 24,711 คัน ลดลง 83.55% (YoY) และลดลง 83.17% (MoM) ซึ่งถือว่ากำลังผลิตในเดือนนี้ ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี สาเหตุจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปิดทำการ  จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - เมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 478,393 คัน ลดลง 32.78% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 8,727 คัน ลดลง 85.73%
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 12 คัน ลดลง 64.71%  
- รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 15,972 คัน ลดลง 82.07%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 15,397 คัน ลดลง 82.32%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 575 คัน ลดลง 70.75%  

 

 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 13,713 คัน คิดเป็น 55.49% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 81.76% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - เมษายน 2563 รวม 267,617 คัน คิดเป็น 55.94% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 29.35% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 3,594 คัน ลดลง 86.55% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 10,119 คัน ลดลง 79.11%  
 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 10,998 คัน คิดเป็น 44.51% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 85.35% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ 210,776 คัน คิดเป็น 44.06% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 36.69% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 5,133 คัน ลดลง 85.09% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 5,278 คัน ลดลง 86.34%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report