สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์กรกฎาคม 2563 ส่งออก จำหน่ายในประเทศ

ยอดผลิตรถยนต์ เดือน ก.ค.63 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือนแล้ว

อัปเดตล่าสุด 21 ส.ค. 2563
  • Share :
  • 903 Reads   

อุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีแนวโน้มดีขึ้นจากเดือนก่อน จากยอดผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 เดือน โดย​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีทั้งสิ้น 89,336 คัน ลดลง 47.71% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 24.59% (MoM) เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตเพิ่มขึ้น จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 695,468 คัน ลดลง 43.77% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 34,482 คัน ลดลง 47.54% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 7 คัน ลดลง 56.25%  
- รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 54,847 คัน ลดลง 47.81%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 53,541 คัน ลดลง 47.55%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 1,306 คัน ลดลง 56.78%  

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์กรกฎาคม 2563 ส่งออก จำหน่ายในประเทศ

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 43,640 คัน คิดเป็น 48.85% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 47.42% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 รวม 390,018 คัน คิดเป็น 56.08% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 39.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 24,452 คัน ลดลง 26.79% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 24,452 คัน ลดลง 56.94%  
 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 45,696 คัน คิดเป็น 51.15% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 47.98% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 305,450 คัน คิดเป็น 43.92% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 48.78% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 15,294 คัน ลดลง 61.31% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 29,089 คัน ลดลง 35.76%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report