สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์สิงหาคม 2563 ส่งออก จำหน่ายในประเทศ

ยอดผลิตรถยนต์เดือน ส.ค.63 มีเฮ!! อีกครั้งที่กลับมาผลิตเกิน 1 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 18 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 877 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2563 มีทั้งสิ้น 117,253 คัน ลดลง 29.52% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 31.25% (MoM) เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 812,721 คัน ลดลง 42.08% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 45,094 คัน ลดลง 32.26% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 6 คัน เพิ่มขึ้น 100% (YoY) 
- รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 72,153 คัน ลดลง 27.69%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 70,179 คัน ลดลง 27.55%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 1,974 คัน ลดลง 32.42%  

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 51,441 คัน คิดเป็น 43.87% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 38.28% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 รวม 441,459 คัน คิดเป็น 54.32% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 39.01% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 18,753 คัน ลดลง 32.56% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 32,688 คัน ลดลง 41.14%  

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 65,812 คัน คิดเป็น 56.13% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 20.73% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ 371,262 คัน คิดเป็น 45.68% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 45.35% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,341 คัน ลดลง 32.05% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,491 คัน ลดลง 9.29%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report