ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563 (Thailand Automotive Sales in October 2020)

ยอดขายรถยนต์เดือน ต.ค. 63 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ภาพรวม 10 เดือนมียอดขายเกือบ 6 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 1,482 Reads   

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 74,114 คัน ลดลง 1.4% (YoY) จากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคของรัฐบาล การประกันรายได้พืชผลของรัฐบาล การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่าย 

สำหรับภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 592,448 คัน ลดลง 27.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 

ยอดขายรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 126,323 คัน ลดลง 11.3% (YoY)  

สำหรับภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 รถจักรยานยนต์มียอดขาย 1,272,190 คัน ลดลง 13.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 

นอกจากนี้ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รายงานปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2563 มีส่วนแบ่งตลาด ดังนี้

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 74,115 คัน ลดลง 1.4%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,709 คัน ลดลง 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,174 คัน เพิ่มขึ้น 44.8% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,011 คัน ลดลง 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
 
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 22,461 คัน ลดลง 20.7%         
 
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 7,233 คัน ลดลง 6.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,245 คัน ลดลง 32.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 2,602 คัน เพิ่มขึ้น 0.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%
 
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,654 คัน เพิ่มขึ้น 10.4%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,464 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,174 คัน เพิ่มขึ้น 44.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,985 คัน ลดลง 23.8% ส่วนแบ่งตลาด 5.8%
 
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 40,837 คัน เพิ่มขึ้น 9.3%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,622 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,010 คัน เพิ่มขึ้น 51.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,985 คัน ลดลง 23.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.3%
 
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,127 คัน
 โตโยต้า 2,783 คัน- มิตซูบิชิ 816 คัน - ฟอร์ด 452 - คัน- อีซูซุ 70 คัน - เชฟโรเลต 6 คัน 
 
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,710 คัน เพิ่มขึ้น 11%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 15,940 คัน เพิ่มขึ้น 59.8% ส่วนแบ่งตลาด 43.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,839 คัน เพิ่มขึ้น 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,198 คัน ลดลง 29.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.0%
 
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563
 
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 608,880 คัน ลดลง 27.3%
 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 182,840 คัน ลดลง 33.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 140,700 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 23.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 74,058 คัน ลดลง 31.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
 
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 211,222 คัน ลดลง 36.8%       
 
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 61,665 คัน ลดลง 25.3% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 51,921 คัน ลดลง 47.0% ส่วนแบ่งตลาด 24.6%
อันดับที่ 3 นิสสัน 21,951 คัน ลดลง 27.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%
 
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 397,658 คัน ลดลง 20.9%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 140,700 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 130,919 คัน ลดลง 26.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 27,814 คัน ลดลง 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%
 
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 315,184 คัน ลดลง 22.6%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 130,323  คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 112,207 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 27,814 คัน ลดลง 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%
 
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 31,746 คัน
โตโยต้า 14,267 คัน – มิตซูบิชิ 7,386 คัน – อีซูซุ 4,225 คัน – ฟอร์ด 4,022 คัน – นิสสัน 1,174 คัน –เชฟโรเลต 672 คัน
 
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 283,438 คัน ลดลง 20.3%
 
อันดับที่ 1 อีซูซุ 126,098 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 44.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 97,940 คัน ลดลง 28.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,428 คัน ลดลง 31.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%


 
อ่านต่อ: ยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เดือน ก.ย. 2563


ที่มา : M Report