รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อัปเดตล่าสุด 20 เม.ย. 2563
  • Share :
  • 869 Reads   

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยยังคงตกอยู่ในภาวะขาดดุลทางการค้าต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ไทยขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สูงถึง 165.22 ล้านบาท โดยขาดดุลการค้ามากขึ้น 46.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เหตุจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการผลิตในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดของเสียในการผลิตให้เป็นศูนย์ ความต้องการความแม่นยำในการผลิต ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า และปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ได้เป็นแรงส่งให้ความต้องการใช้หุ่นยนต์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นตาม 
 
โดยตัวเลขการนำเข้าหุ่นยนต์เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 นั้น สูงถึง 168.88 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนประมาณ 48.22% ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ่นยนต์ที่นำเข้ามาในเดือนนี้ 54% นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น รองลงมานำเข้าจากเกาหลีใต้ 19.44% ซึ่งทั้งสองประเทศต่างเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลก ผลจากตัวเลขการนำเข้าที่สูงขึ้นนี้ ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 327 ล้านบาท 
 
อย่างไรก็ตามการส่งออกหุ่นยนต์ของไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ยังส่งสัญญานที่ดี เนื่องจากการส่งออกหุ่นยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 244.38% เมื่อเทียบกันเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว แต่ลดลง 55.82% จากเดือนก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3.67 ล้านบาท โดยการส่งออกไปยังประเทศเดนมาร์ก นำมาเป็นอันดับ 1 ที่ 33.09% มูลค่าการส่งออก 1.21 ล้านบาท สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ประเทศไทยยังขาดความสามารถทางการผลิตในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงยืดเยื้อยาวนาน และประเทศไทยยังอยู่ในภาวะของการขาดการพัฒนาด้านทักษะและองค์ความรู้ ตลอดจนไม่เร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างจริงจัง ก็จะส่งผลให้ไทยยังคงต้องขาดดุลการค้ามากขึ้นต่อไป


 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.tgi.or.th


ที่มา : TGI สถาบันไทย-เยอรมัน