ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 4/2565

อัปเดตล่าสุด 15 มี.ค. 2566
 • Share :
 • 1,499 Reads   

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยู่ที่ 94.39 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 3.44 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 5.77

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2565 GDP ขยายตัวร้อยละ 1.4 โดยขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.6 และชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.9

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ผลผลิตมวลรวมของภาคอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 หดตัวจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าถดถอยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สินค้าเพื่อการส่งออกลดลง เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่งและรถกระบะ เป็นต้น รวมทั้งการลดลงของการผลิตน้ำมัน เนื่องจากมีโรงกลั่นน้ำมันบางโรงกลั่นมีการปิดซอมบำรุงครั้งใหญประจำป

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

GDP ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 หดตัวร้อยละ 4.9 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.0 และหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.5

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ดัชนีอุตสาหกรรมที่สําคัญ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 อยู่ที่ระดับ 94.39 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (97.75) ร้อยละ 3.44 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 (100.17) ร้อยละ 5.77

 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นตอน การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น เป็นต้น

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ดัชนีการส่งสินค้า ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ที่ระดับ 97.19 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (99.77) ร้อยละ 2.04 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 (101.98) ร้อยละ 4.69

 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง​ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีอยู่ที่ระดับ 135.16 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (139.31) ร้อยละ 2.98 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 (144.00) ร้อยละ 6.14

 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตน้ำตาล การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

อัตราการใช้กำลังการผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ที่ระดับร้อยละ 60.20 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (ร้อยละ 62.61) และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 (ร้อยละ 64.51)

 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิต
  พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น เป็นต้น

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มีค่าดัชนี 93.07 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (90.43) ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 98.57 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 (100.00)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 มาจากการที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวตามการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการขยายตัวของนักท่องเที่ยวปี 2565 (11.8 ล้านคน) ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 (0.4 ล้านคน) ร้อยละ 2,850 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทียวในทวีปเอเซีย เช่น มาเลเซีย อินเดีย สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร เป็นต้น นอกจากนี้ ภาคการผลิตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการบริโภคภายในประเทศและปัญหาการขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลาย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าพลังงานและค่าไฟฟ้า

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 2565

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH