รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือน พ.ย. รวม 7,594 คัน BEV โต 793%

อัปเดตล่าสุด 19 ม.ค. 2566
  • Share :
  • 2,469 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ เผยรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 

เดือนพฤศจิกายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 7,594 คัน เพิ่มขึ้นราว 4% จากเดือนก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 10.4% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด 

โดยรถในกลุ่ม xEV ถึงแม้จะยังมีปริมาณจดทะเบียนไม่มาก แต่ทั้ง HEV, PHEV และ BEV ต่างมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 83% 49% และ 793% ตามลำดับ

  • รถ HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 6,013 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถ HEV 5,052 คัน และรถ PHEV 961 คัน เพิ่มขึ้น 83% (YoY) และ 49% (YoY) ตามลำดับ
  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 1,581 คัน เพิ่มขึ้น 12.2% จากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 1,408 คัน และเพิ่มขึ้น 793% (YoY) ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 72,645 คัน เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 65,051 คัน คิดเป็นสัดส่วน 90% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด โดยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 5% 

Motor Vehicle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

เดือนพฤศจิกายน 2565 มีปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งสิ้น 1,335 คัน ลดลง 123% จากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วน 0.7% ของปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

โดยรถ HEV มีจำนวนเพียง 38 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลง 14% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่รถ BEV ยังคงได้รับความนิยม แม้จะมีปริมาณไม่มากที่ 1,297 คัน แต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโต 108% และทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล

  • รถ HEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 38 คัน ลดลง 5% (YoY) และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มียอดจดทะเบียน 44 คัน 

  • รถ BEV มีปริมาณการจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รวม 1,297 คัน เพิ่มขึ้น 108% (YoY) และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งมียอดจดทะเบียน 552 คัน

ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 167,166 คัน เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยังมีปริมาณจดทะเบียนมากที่สุด 165,831 คัน คิดเป็นสัดส่วน 99.5% ของปริมาณรถยนต์จดทะเบียนทั้งหมด และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 4%  

Motorcycle: Registration Number

รถยนต์ไฟฟ้า xEV จดทะเบียนใหม่ 2565 เดือนพฤศจิกายน
ข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ 

 

อ่านต่อ:

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH