ข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดรวมทั่วประเทศ 207 รง.

‘สมุทรสาคร’ แชมป์โรงงานใหม่ เดือน ส.ค. 63 ยอดรวมทั่วประเทศ 207 รง.

อัปเดตล่าสุด 25 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 323 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ในเดือนสิงหาคม 2563 มีโรงงานใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศมี 207 โรงงาน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีโรงงานเปิดใหม่ 313 โรงงาน โดยมีสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุด ในขณะที่ กทม. ครองตำแหน่งจังหวัดที่มีทุนจดทะเบียนโรงงานสูงสุดรวม 2.3 พันล้าน

สำหรับ 5 จังหวัดแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2563 ได้แก่ 

1) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 21 แห่ง มีเงินทุนรวม 1,475.48 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 979 คน มีเครื่องจักรรวม 90,011 แรงม้า

2) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 20 แห่ง เงินทุนรวม 1,003.78 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 643 คน มีเครื่องจักรรวม 11,340 แรงม้า

3) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 18 แห่ง มีเงินทุนรวม 693 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 693 คน มีเครื่องจักรรวม 6,734 แรงม้า 

4) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 11 แห่ง มีเงินทุนรวม 390.42 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 577 คน มีเครื่องจักรรวม 10,836 แรงม้า 

5) จังหวัดนครปฐม มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 9 แห่ง มีเงินทุนรวม 546 ล้านบาท มีคนงานเพิ่มขึ้น 209 คน มีเครื่องจักรรวม 1,723 แรงม้า

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัด พบว่า อันดับ 1 คือ กรุงเทพมหานคร มีทุนรวม 2,331.34 ล้านบาท ตามด้วย สุมทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา 


ที่มา : M Report