ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย มกราคม 2564

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เดือนมกราคม 2564

อัปเดตล่าสุด 28 มี.ค. 2564
  • Share :
  • 4,548 Reads   

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ม.ค. 64 ยังอยู่ในภาวะขาดดุลการค้าต่อเนื่องราว 124 ล้านบาท ซึ่งลดลง 17% จากช่วงเดือนก่อนหน้า  

การนำเข้า "หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots)" ยังคงเป็นปัจจัยหลักของภาวะขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยคงภาวะขาดดุลการค้าราว 124 ล้านบาท ลดลง 17% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

การส่งออกของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 4 ล้านบาท ลดลง 81% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลงถึง 86% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยแบ่งเป็นการส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 3 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุดด้วยสัดส่วน 81% ตามด้วยญี่ปุ่น 5% และจีน 4%
 
การนำเข้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 128 ล้านบาท ลดลง 25% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2563 โดยแบ่งเป็นการนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 97 ล้านบาท และเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติอีก 31 ล้านบาท ซึ่งไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด ด้วยสัดส่วนถึง 37% ของการนำเข้าหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 26% และเยอรมนี 12%

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.tgi.or.th

อ่านข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหุ่นยนต์ล่าสุด