ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI กุมภาพันธ์ 2566

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ปี 2566 เดือน ก.พ. หดตัว 0.45% เทียบเดือนก่อน

อัปเดตล่าสุด 29 มี.ค. 2566
  • Share :
  • 861 Reads   

สศอ. เผยเศรษฐกิจโลกเปราะบาง กดดันดัชนี MPI เดือน ก.พ. หดตัวร้อยละ 0.45 ชี้การบริโภคในประเทศ – ท่องเที่ยว หนุนอุตฯ เกี่ยวข้องยังขยายตัวต่อเนื่อง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 หดตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบจากเดือนก่อน รับผลกระทบอุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลง หลังสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง ด้านอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2566 จะทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อย

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 98.89 หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 61.87 โดยอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ รถยนต์ ร้อยละ 6.64 การกลั่นน้ำมัน ร้อยละ 7.33 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 27.99 รองเท้า ร้อยละ 6.7 และกระเป๋า ร้อยละ 34.71 แม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 ได้แก่ น้ำตาล ขยายตัว ร้อยละ 23.46 จากน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา รถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 6.64 จากการได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นในรถยนต์หลายรุ่น ทำให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น และการกลั่นน้ำมัน ขยายตัว 7.33 จากการผลิตน้ำมันเครื่องบิน และแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สศอ. ได้คาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ปี 2566 จะทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอุปสงค์สินค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจประเทศสำคัญของโลกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ การบริโภคในประเทศยังขยายตัวได้จากอานิสงส์ของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าระวางเรือปรับตัวลง ทำให้ต้นทุนในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางลดลง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม ได้แก่ รายจ่ายของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น วิกฤตการเงินและเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา และสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศพันธมิตร

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

น้ำตาล ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.46 เนื่องจากมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีนี้มากกว่า   ปีก่อน

ยานยนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.64 จากรถยนต์นั่งขนาดกลางและรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ที่มีการขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและส่งออก หลังได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์บางรุ่นมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.33 จากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องบินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อใช้ในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศมากขึ้น

น้ำมันปาล์ม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 44.57 จากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยในปีนี้มีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดจำนวนมาก รวมถึงมีการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของประเทศคู่ค้า เช่น อินเดีย จีน เป็นต้น

จักรยานยนต์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.99 จากความต้องการของตลาดในประเทศ และการส่งออก ประกอบกับปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตคลี่คลายมากกว่าปีก่อน

 

#ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2566 #ดัชนี mpi 2566 #ผลผลิตอุตสาหกรรม industrial production #การส่งออกอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมไทย #สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม #สศอ.

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH