คลื่นลูกใหม่วงการอิเล็กทรอนิกส์ จากความเห็นของ Tsuneo Murata CEO บริษัท Murata Manufacturing

อัปเดตล่าสุด 5 ก.พ. 2562
  • Share :
  • 774 Reads   

การขยายตัวของอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และ 5G

Mr. Tsuneo Murata CEO บริษัท Murata Manufacturing หนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ระดับท็อป แสดงความเห็นที่มีต่อคลื่นลูกใหม่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสมาร์ทโฟน 5G, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, และสงครามการค้าว่า “เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ควรโต้ไปให้ได้”

คาดการณ์ว่าการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานจริงจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

“ผมคาดว่าความต้องการอุปกรณ์เพื่อรองรับ “คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter Wave: MM wave)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี 5G จะเพิ่มขึ้นมาก ส่วนอุปกรณ์ด้าน “Surface Acoustic Wave(SAW) Filter” ซึ่งไม่อาจนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5G นั้น แม้จะมีความกังวลว่าความต้องการจะลดต่ำลง แต่ในความเป็นจริง 4G จะยังไม่ได้หมดไปในทันที ทำให้คาดการณ์ได้ว่าความต้องการ SAW Filter จะยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์แบบโมดูล”

คาดการณ์ว่าการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างจีน และสหรัฐฯ จะส่งผลเช่นไร

“แน่นอนว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีของทั้ง 2 ประเทศนี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างแน่นอน อีกทั้งหลายประเทศยังมีแนวทางการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารจากจีนไปใช้ค่ายอื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็จะไปเพิ่มขึ้นจากค่านอื่นแทน จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนมากนัก”


มีความเห็นอย่างไรต่อธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 2 - 3 ปีนี้

“เราคาดการณ์ว่าในอนาคต ความต้องการ Laminated Type Lithium Ion Batteries แบบเหรียญ โดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นปีละ 15% เราจึงมีแผนจะย้ายไปเน้นที่ตลาดนั้น แทนที่การเพิ่มกำลังผลิต Laminated Type Lithium Ion Batteries สำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนเป็นอย่างมาก”

อนาคตของตัวเก็บประจุเซรามิคแบบหลายชั้น (MultiLayer Ceramic Capacitors: MLCC) 

“เราได้รับการแจ้งมาจากผู้ผลิตยานยนต์หลายรายว่า มีแผนจะนำ MLCC ไปใช้ในยานยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว ความต้องการ MLCC ขนาดเล็กก็จะเพิ่มขึ้น โดย MLCC ขนาดเล็ก จะมีขนาดประมาณ 0.6 x 0.3 มม. ซึ่งเล็กกว่าขนาด 1.6 x 0.8 มม. ที่แพร่หลายในปัจจุบัน”

ทางบริษัทมีแนวทางอย่างไรในอนาคต

“ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ความต้องการ MLCC เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ก็เพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่เราคาดการณ์ เราจึงจะเปลี่ยนไปเน้นดูความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องไปกับความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดแทน”


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun