แมนชั่น AI เปิดตัว คาดใช้จริงภายในปี 2020

อัปเดตล่าสุด 6 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 706 Reads   

Daikyo ธุรกิจอสังริมทรัพย์รายใหญ่ ประกาศใช้ “แมนชั่น AI” แมนชั่นซึ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้งานภายในปี 2020 โดย AI จะเข้ามาแทนที่ฝ่ายนิติบุคคล ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย ลดระยะเวลาที่จำเป็นในการรอคอย ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิติบุคคลเดิมในอาคารนั้น โดยคาดการณ์ว่า เทคโนโลยีนี้ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในสังคมผู้สูงอายุ

โดยแมนชั่นแห่งนี้ มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2020 ป้ายประกาศภายในอาคารทั้งหมดเปลี่ยนเป็น “Smart Information Board” ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ และ AI จะทำหน้าที่แทนนิติบุคคล ด้วยการติดตั้งฟังก์ชันการพูดคุยกับผู้ใช้เอาไว้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถติดต่อกับ AI ได้ผ่านทางจอภาพในตัวอาคาร และสมาร์ทโฟน 

เบื้องต้น AI จะทำหน้าที่ในการรวบรวมคำร้องต่าง ๆ ของผู้อยู่อาศัย เพื่อยื่นเรื่องให้ฝ่ายนิติดำเนินการต่อ และรวบรวบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณขยะ หรือความเสียหายภายในอาคาร รวมไปถึงบทสนทนากับผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ AI สามารถโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เป็น AI ที่สามารถทำงานได้สอดคล้องกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งต่างกันไปตามแต่ละสังคมของอาคารนั้น ๆ
นอกจากนี้ ทาง Daikyo ยังเล็งเห็นว่า การนำ AI มาใช้เช่นนี้ จะช่วยให้การทำงานของฝ่ายนิติบุคคลสะดวกขึ้นมาก เช่น สามารถดำเนินการในหลายเรื่องได้พร้อมกัน ให้บริการนอกเวลางานอีกด้วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น เฝ้ายาม ได้อีกด้วย


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun