1810110125-00-

ญี่ปุ่นพัฒนา AI เขียนโปรแกรมได้

อัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2561
  • Share :
  • 2,092 Reads   

Kitamura Machinery พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Process ชิ้นงานของ Machine Tools ได้ ซึ่งสามารถลดภาระการทำงาน และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียกรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมลงได้เป็นอย่างมาก และคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงกว่าบริษัทรายใหญ่

AI ที่พัฒนาขึ้นนี้ ทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูล CAD ของเครื่อง CNC แล้วเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการ Process ชิ้นงานขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง โดยจากการทดสอบด้วย CAM พบว่า AI ใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที ต่างจากพนักงานที่ใช้เวลาถึง 1 วันเต็ม อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้ G-code อีกด้วย


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun