ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปี 2564

อัปเดตล่าสุด 23 ธ.ค. 2563
 • Share :
 • 19,118 Reads   

เผย 10 อันดับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ปรจำปี 2564 โดยธุรกิจสายการบินในปีนี้ยังมีแนวโน้มอยู่ในภาวะย่ำแย่ ได้รับผลกระทบจากโควิดมากที่สุดอันดับ 1 ตามด้วยธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นอันดับ 2 และ

จากผลวิจัยของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์ฯ ดังนี้

10 อันดับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด  

 • ธุรกิจสายการบิน
 • ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
 • ธุรกิจโรงแรม 
 • ธุรกิจของที่ระลึก
 • ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินค้า
 • ธุรกิจผับ บาร์ สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน
 • ธุรกิจสปา
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง
 • ธุรกิจโรงภาพยนต์ 
 • ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

โดยการดำเนินธุรกิจในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอน ดังนี้

ปัจจัยสนับสนุน

 • เริ่มมีวัคซีน COVID-19 และเริ่มมีการใช้
 • มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 • เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
 • การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปี หลังมีวัคซีน
 • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEให้เข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • กำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และมาตรการประกันราคาสินค้าเกษตร
 • เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์เอาไว้
 • ภาคการผลิตและภาคบริการทั่วโลกเริ่มที่จะฟื้นตัวภายหลังจากการคลาย Lockdown
 • ธนาคารกลางทั่วโลกต่างปรับนโยบายการเงินเป็นแบบผอนคลาย

ปัจจัยที่บั่นทอน

 • สถานการณ์ COVID-19 ยังมีอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกัน
 • ความเปราะบางทางการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนลดลง
 • สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความเปราะบาง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก จากสถานการณ์ COVID-19
 • เงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าปกติ และมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง
 • ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
 • หนี้เสีย (NPL) ของสถาบันการเงินที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
 • ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีน

#ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 #ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด #ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ #ธุรกิจไทย #ธุรกิจในไทย   #M Report #mreportth #วงในอุตสาหกรรม #ข่าวอุตสาหกรรม