ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) โดย Hitachi Sunway

อัปเดตล่าสุด 17 ส.ค. 2561
  • Share :
  • 3,692 Reads   
ตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) ในทุกช่วงการเติบโตขององค์กร ด้วยโซลูชั่นที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมจาก Teamcenter ชุดแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นและความสามารถหลากหลายที่ทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน จึงเป็น Industry Solution ที่โดดเด่นในระบบจัดการข้อมูล Multi-cad จากค่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำ ทั้ง NX Solid Edge Solidworks, CATIA Pro/Engineer, AutoCAD สามารถบันทึกไฟล์ CAD ในรูปแบบ JT (ISO14306:2012) ที่จะทำให้การทำงานร่วมกับแผนกอื่นเป็นไปได้โดยง่าย ระบบจัดการเอกสาร Microsoft Office รวมถึงระบบ Workflow ที่ใช้งานง่ายพร้อมแจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะ
 
Industry Solutions
ทุกองค์กรล้วนรับรู้ถึงแรงกดดันที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและเปิดตัวสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายหลายประการตามแต่ละอุตสาหกรรมที่องค์กรแต่ละแห่งต้องเผชิญ Teamcenter ตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างและได้ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยโซลูชั่นอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอากาศยานและการป้องกัน ยานยนต์และการขนส่ง เครื่องจักรและอุตสาหกรรม  อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งมีชีวิต การต่อเรือ สินค้าอุปโภคบริโภค และพลังงานสาธารณูปโภค
 
Start (เริ่มต้นกับ PLM)
สิ่งสำคัญลำดับแรก คือ การควบคุมจัดการข้อมูลทุกส่วนของผลิตภัณฑ์รวมถึง BOM (Bill Of Materials) และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระเบียบ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายใต้ระบบเดียวกันแล้ว ใช้ Workflow ร่วมกับกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 
Extended (ขยายคุณค่า)
ลำดับถัดมา ให้ทำการสำรวจโดเมนและระบบงานที่มีความเกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดการความต้องการลูกค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลซัพพลายเออร์ การเชื่อมโยงระบบงานวิศวกรรมออกแบบ การผลิตและซ่อมบำรุงเข้าด้วยกัน และขยายคุณค่าของ PLM ให้ครอบคลุมไปยังระบบงานในทุกช่วงของวงจรผลิตภัณฑ์
 
Transform (พลิกโฉมธุรกิจ)
PLM สามารถนำพาองค์กรของท่านให้ไปสู่อีกขั้นด้วยโซลูชั่นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีการดำเนินธุรกิจ การจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมต้นทุนและการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พร้อมวางรากฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของวิศวกรรมระบบ
 
 
 
ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ PDM (Product Data Management)
พบกับ Teamcenter Rapid Start ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ PDM (Product Data Management) ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก Rapid Start มาพร้อมกับค่ากำหนดเริ่มต้นที่ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและความชำนาญของ Siemens PLM Software จึงทำให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมกับมั่นใจในเส้นทางสู่ระบบ PLM เต็มรูปแบบในอนาคต 
 
 
 
Design anywhere,build anywhere
คุณสมบัติเด่น
  • ระบบจัดการ Common part และ Standard part เพื่อสนับสนุนการใช้ซ้ำข้อมูลเดิม จัดการข้อมูล Multi-cad จากค่ายชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น NX Solid Edge Solidworks CATIA Pro / Engineer AutoCAD Inventor ทั้งหมดภายใต้ระบบเดียว รวมทั้งความสามารถในการบันทึกไฟล์ CAD ในรูปแบบ JT (ISO14306:2012) เพื่อการทำงานร่วมกับแผนกอื่นนอกเหนือจากแผนกออกแบบ
  • ระบบจัดการเอกสารที่ประสานกับชุดโปรแกรม Microsoft Office ช่วยให้การจัดการเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายงานประเภทต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย
  • ระบบ Workflow ที่ใช้งานง่ายและช่วยให้กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยระบบการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการส่งมอบ ตรวจสอบ และแก้ไขงาน พร้อมระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะ
          
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                           
Tel: 02-693-2090-3 ต่อ 112-117
Fax: 02-693-2095
Email: enquiryplm-th@hitachi-sunway-is.com                                                                  

ที่มา : Hitachi Sunway Information Systems (Thailand) Ltd.