ไม่ต้อง Teaching โรบอทอีกต่อไป ด้วย Robotmaster CAD/CAM for Robot Programming

อัปเดตล่าสุด 12 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 728 Reads   

Robotmaster คือ โปรแกรมสร้างการเคลื่อนที่ของ โรบอท หรือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ด้วยระบบ CAD/CAM แบบ off-line ที่ช่วยให้คุณใช้โรบอทผลิตสินค้าได้คุณภาพสูงขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยวิธีการใช้งานแบบง่าย ๆ เพราะโปรแกรม Robotmaster สามารถสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของโรบอท โดยไม่ต้องใช้วิธีการสอน (teaching) จึงลดเวลาในการสร้างโปรแกรมลง ขจัดข้อผิดพลาดจาก teaching และได้เส้นทางการเคลื่อนที่อย่างถูกต้องเที่ยงตรงโดยไม่ต้องสร้างจุดการเคลื่อนที่จาก teaching  นอกจากนี้ ยังสามารถจำลองการทำงานแบบ 3 มิติได้อย่างง่ายดาย  โปรแกรม Robotmaster รองรับการทำงานร่วมกับโรบอทแบรนด์ชั้นนำมากที่สุด อาทิ ABB, Fanuc, Hyundai, Kawasaki, Kuka, Motoman, Nachi, OTC Daihen, Panasonic, Reis, Yaskawa

“Robotmaster ช่วยให้คุณใช้โรบอทผลิตสินค้าได้คุณภาพสูงขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยวิธีใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ”

การสร้างโปรแกรมการเคลื่อนที่ของโรบอท/หุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนจนถึงงานที่มีความซับซ้อนสูง  ด้วยความฉลาดของโปรแกรมจึงเข้าใจและควบคุมค่าการทำงานทั้งหมดได้ ทำให้สามารถสร้างโปรแกรมในการเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้โรบอทต้องการมากที่สุด เพราะไม่ต้องการเสียเวลากับ teaching โรบอท จึงลดเวลาในการสร้างโปรแกรม ทั้งยังสามารถจำลองการทำงาน วิเคราะห์ และปรับเส้นทางการเดิน รวมถึงการเคลื่อนที่แบบ 3มิติได้อย่างง่ายดาย 

l ทำไมต้องเลือก Robotmaster

  • ลดต้นทุน ด้วย Robotmaster โปรแกรมสำหรับสร้างการเคลื่อนที่โรบอท/หุ่นยนต์ ทำงานด้วยระบบ CAD/CAM บนคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูล code มาให้โรบอททำงานได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องจอดโรบอท
  • ลดความผิดพลาด ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องจากแบบจำลองการเคลื่อนที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ก่อนทำงานจริง ป้องกันปัญหาความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ หรือ เกิดการชนกับอุปกรณ์อื่นทำให้เกิดความเสียหาย 
  • ลดเวลาในการทำงาน ด้วย “การแก้ไขความผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของโรบอท/หุ่นยนต์ได้แบบอัตโนมัติ” โดยไม่ต้องใช้วิศวกรที่มีประสบการณ์สูง หมดปัญหาเรื่องการจ้างงาน

 
 
l คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Robotmaster

1. Optimization

Robotmaster สามารถทำให้ผู้ใช้งานมองเห็น ปัญหา และวิธีแก้ไข ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเคลื่อนที่ ผ่านอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่เกิดการชน หรือ พลาดตำแหน่งที่ถูกต้อง

ด้วย Dynamic Map ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลอัจฉริยะจะจัดการทุกปัญหาจากข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ของโรบอท/หุ่นยนต์แทนผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยการเคลื่อนที่ของมุมแขน (Singularity), ระยะลิมิตของแขน (Out of reach), ลิมิตของมุมแขน (Joint limit), การเคลื่อนที่ในตำแหน่งที่ไปไม่ได้ (Over travel), การพลิกหมุนของแต่ละข้อต่อ (Wrist flip), การชนกับอุปกรณ์อื่น ๆ (Collision) 

2. Workspace Analysis

แก้ปัญหาระยะการทำงาน ตำแหน่งชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึด ในพื้นที่การทำงาน ด้วยอิสระในการเคลื่อนที่ของโรบอท “เพียงแค่ คลิก และ ลาก” เมื่อโรบอท/หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเกินระยะที่ทำงานได้ ผู้ใช้งานสามารถคลิกและลาก เพื่อไปตำแหน่งใหม่ตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยลากได้ทั้งแบบอิสระ หรือ ให้เคลื่อนที่ตามแนวแกนที่ต้องการแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้เวลาสั้นและง่ายกว่าการ Teaching อย่างมาก จึงทำให้ได้งานที่เร็วกว่าและมากกว่าเดิม

3. Transitions Manager 

การเชื่อมต่อตำแหน่งจากจุดหนี่งไปอีกจุดหนึ่งที่ยากและอันตรายจะหมดไป ป้องกันการชน ปรับแต่งท่าทางการเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการคำนวณการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติและปลอดภัย ด้วยโปรแกรม Robotmaster เพื่อลดเวลาในการสร้างตำแหน่งของการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุด ระหว่างโปรแกรมต่อโปรแกรม และสามารถ ปรับท่าทาง และการเคลื่อนที่ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อจะเข้าสู่กระบวนการทำงานถัดไป

4. 6-axis Contouring

“การเคลื่อนที่แบบ 6 แกน ตามเส้นรอบรูปงาน 3 มิติอันทรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง” ด้วยระบการทำงานแบบ CAD/CAM ที่ง่ายดาย ทำให้ก็ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำโปรแกรมหุ่นยนต์ได้โดยไม่ต้องใช้วิศกรหุ่นยนต์ที่มีประสบการณ์สูง

เพียงแค่เลื่อนเม้าส์ไปวางตรงตำแหน่งที่ต้องการ โปรแกรมจะหาขอบเส้นชิ้นงานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสร้างเส้นขึ้นใหม่ และสร้างเส้นทางเดินของหุ่นยนต์ (Tool path) โดยอัตโนมัติ แบบตั้งฉากกับรูปร่างชิ้นงาน 3D (Normal Vector)

5. External axis management

ด้วย Robotmaster การทำงานกับแกนที่ 7, 8 หรือ ชุดราง ที่ซับซ้อนต่าง ๆ จะหมดไป ด้วยการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดของโปรแกรมและโรบอท/หุ่นยนต์ ทำให้ทุกการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัย อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่ารูปร่างชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดจะมีจำนวนมากและซับซ้อนเพียงใด Robotmaster ทำให้งานเสร็จได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาที

Robotmaster สามารถควบคุมการเคลื่อนได้ทั้งแบบ Rotary และ rail ทั้งระบบ Indexing และ Simultaneous พร้อมทั้งชดเชยแนวการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ (เครื่องมือที่หุ่นยนต์ถืออยู่) แบบอัตโนมัติ

6. Custom process definition

Robotmaster ใช้ศัพท์และภาษาในการทำงานที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเชื่อมต่อ พัฒนา ตั้งค่า และจัดการพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดได้เองอย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวกในการทำงาน หรือ เพื่อลดขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งาน

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานสามารถสร้าง แก้ไข และควบคุม โดยผู้ใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสามารถทำกับโปรแกรมทั้งหมด หรือ การทำงานเฉพาะส่วน หรือ เฉพาะจุดที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ได้

“ไม่ต้อง Teaching
ไม่ต้องจอดหุ่นยนต์รอ Teaching
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ด้วยระบบ CAD/CAM
ใช้งานง่ายด้วยระบบ ลากแล้ววาง Drag and drop
ไม่จำเป็นต้องใช้ วิศวกรหุ่นยนต์ ที่มีประสบการณ์สูง
สามารถทำงานกับ Brand หุ่นยนต์ชั้นนำได้มากมาย
ปรับแต่งท่า, ทิศทาง, การเคลื่อนที่ ได้อย่างง่ายดาย
สร้างโปรแกรม ได้ง่าย และ รวดเร็ว
ตรวจสอบ จำลองการเคลื่อนที่ได้ ได้ง่าย และ รวดเร็ว
แก้ไข การเคลื่อนที่ ได้แบบอัตโนมัติ”

 

 

l มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) ให้บริการด้าน SI ที่สามารถให้คำปรึกษาครบทุกเรื่อง พร้อมจัดหาโซลูชันหุ่นยนต์ (Robot) ระบบอัตโนมัติ และโปรแกรม CAD/CAM for Robot จึงลดปัญหา ขจัดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อและประสานงานระบบจากหลายภาคส่วน โดย มายโกรว์เทค (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการออกแบบระบบตามโจทย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาที่มีอยู่ เพื่อเสนอ “โซลูชันที่เหมาะสม คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด” โดยให้บริการครอบคลุมดังต่อไปนี้

  • เลือกประเภทและความสามารถของหุ่นยนต์ 
  • เขียนโปรแกรม PLC เพื่อเชื่อมต่อระบบ สร้างโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรม Robotmaster เพื่อแก้ไขปัญหางานซับซ้อนซึ่งไม่สามารถ Teaching ได้ 
  • ประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นที่ทำงาน ไลน์การผลิต  

 

สอบถามเพิ่มเติม
Mygrowtech (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท มายโกรว์ เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด

คุณ ชูชาติ ศิวเวทกุล
ผู้จัดการทั่วไป
Email : chuchart@mygrowtechthailand.com
M: 081-836-1911
www.mygrowtechthailand.comที่มา : mygrowtechthailand