NX Software ร่วม Mold Planner จาก ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

NX Software และ Mold Planner จาก ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ใช้ NX Software ในการออกแบบร่วมกับ Mold Planner แอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงานที่มาปลดล็อคปัญหาในกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

Cognex ViDi ™ เทคโนโลยี Deep Learning ที่พร้อมใช้งาน สำหรับวิเคราะห์ภาพแบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

Cognex ViDi ทำงานกับชุดภาพฝึกหัดจำนวนน้อยซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์ Deep Learning ประเภทอื่น ๆ ทั่วไป และยังสามารถใช้งานได้กับระบบประมวลผลของพีซีที่มีขีดจำกัด โดยสามารถใช้แค่การ์ด CPU…

Video

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) โดย Hitachi Sunway

ตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการข้อมูลวงจรผลิตภัณฑ์ (PLM: Product Lifecycle Management) ในทุกช่วงการเติบโตขององค์กร ด้วยโซลูชั่นที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมจาก Teamcenter