Factory Max ชี้ชัด ใช้ HYDRA system ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

Factory Max ชี้ชัด ใช้ HYDRA system ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2563
 • Share :
 • 2,457 Reads   

Factory Max เผย HYDRA system เป็น MES software (Manufacturing Execution System software) ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตได้มากกว่า 40% ด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งพัฒนาโดย MPDV ประเทศเยอรมันนี ช่วยยกระดับโรงงาน ปรับเปลี่ยนสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ในราคาที่เข้าถึงได้ การันตีความสำเร็จด้วยผู้ใช้งานจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 1,400 แห่งทั่วโลก

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ได้ถูกนำมาใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมการผลิตแบบ Smart Factory เพื่อจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการวางแผนการผลิต, จัดสรรวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆ, วางแผนและคาดการณ์การซ่อมบำรุง (Predictive maintenance), รวมถึงการคาดการณ์การเกิดของเสียจากปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนไป (Predictive quality)

HYDRA system มีระบบ AI ที่จะนำเอาข้อมูลสภาวะการทำงานและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่การผลิต มาหาแนวทางในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 • การวางแผนการผลิตแบบปกติ

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

 • การวางแผนการผลิตด้วย AI จาก HYDRA

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

ด้วย 5 องค์ประกอบหลักของ HYDRA system จะช่วยยกระดับโรงงาน ปรับเปลี่ยนสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ดังนี้

 1. IIot - สื่อสารกับทุกเครื่องจักร และเครื่องมือแบบ Real time ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 2. Planning & Scheduling - จัดการความซับซ้อน ลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ด้วยระบบที่วางแผนและกำหนดเวลาผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Execution - สื่อสารกับทุกหน่วยงานรวมถึงเครื่องจักรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสั่งการสู่พื้นที่การผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 4. Analytics - รู้ทุกความเคลื่อนไหว เห็นในทุกซอกมุมของโรงงาน ด้วยระบบวิเคราะห์การผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 5. Prediction - ลดทุกปัญหา ปิดทุกประตูความผิดพลาด ด้วยระบบคาดการณ์สภาวะที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการป้องกัน

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

การนำ HYDRA system ไปใช้งาน

HYDRA จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร, คำสั่งซื้อ, และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิต และนำมาใช้งานตามความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นที่การผลิต ประสิทธิภาพเครื่องจักร วางแผนการผลิต การจัดการเครื่องมือและทรัพยากร การจัดส่งวัสดุและการผลิต บริหารการใช้พลังงาน รวมถึงข้อมูลจากการผลิต

ข้อมูลพื้นที่การผลิต - ติดตามคำสั่งในการสั่งผลิตทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส

 • ควบคุมและตรวจสอบคำสั่งซื้อและขั้นตอนการทำงาน
 • ติดตามความคืบหน้าและความล่าช้าในการผลิต
 • วิเคราะห์วัตถุประสงค์และควบคุมข้อมูลพื้นที่การผลิต

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

ข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องจักร - มองเห็นการทำงานของทุกเครื่องจักรอย่างโปร่งใส

 • รายงานผลและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
 • ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักร เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
 • มองเห็นข้อมูลเครื่องจักรทันที (Real time)
 • สามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

ข้อมูลวางแผนการผลิต - วางแผนการผลิตของเครื่องจักรแต่ละเครื่องอย่างละเอียด เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ

 • รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าหรือระบบ ERP ได้โดยตรง
 • แสดงผลการวางแผนด้วยรูปแบบกราฟ (Gantt chart)
 • วางแผนจากความสามารถและข้อจำกัดจริงของเครื่องจักรเพื่อความแม่นยำ

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

การจัดการเครื่องมือและทรัพยากร - ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, การติดตั้ง, และการใช้งาน

 • การจัดการเครื่องมือและทรัพยากรการผลิตอื่นๆแบบดิจิตอล
 • วางแผนการใช้งานเครื่องมือ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการผลิต
 • วางแผนการบำรุงรักษาที่แม่นยำด้วยปฏิทินการบำรุงรักษา

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

การจัดส่งวัสดุและการผลิต - ควบคุมและติดตาม เส้นทาง ของวัสดุในการผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • ตรวจสอบสต็อกของวัสดุในพื้นที่การผลิต (WIP)
 • ตรวจสอบสินค้าคงคลังและวันหมดอายุ
 • วางแผนความพร้อมในการใช้งานของวัสดุแบบเชิงรุก

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

บริหารการใช้พลังงาน - ตรวจสอบการใช้และการสูญเสียพลังงานเพื่อลดต้นทุน

 • จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ทำแผนที่โครงสร้างแบบลำดับชั้นของการอ่านมิเตอร์
 • การประเมินคaวามสัมพันธ์ของการใช้พลังงาน

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

ข้อมูลจากการผลิต - ตรวจสอบค่าที่สำคัญของกระบวนการผลิตและตรวจจับแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

 • รวบรวมและติดตามค่าของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ, แรงดัน, ความชื้น ฯลฯ
 • ตั้งขอบเขตค่าสุงสุด ต่ำสุด วางแผนจัดการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ควบคุมพารามิเตอร์ของกระบวนการผลิตเพื่อการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

HYDRA system เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย AI สู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบมาแล้วทั่วโลก HYDRA system ได้เตรียมพร้อมทุกเครื่องมือที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงการเป็น Smart factory อย่างเต็มรูปแบบ 

เริ่มต้น Smart Factory วันนี้ด้วย HYDRA system

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
Factory Max Co., Ltd.
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

โทร. 02-333-8888
www.factorymax.co.th
Line: @Factorymaxที่มา : Factory Max Co., Ltd.