แปลงข้อมูลคุณภาพ ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าด้วย “ZEISS PiWeb”

แปลงข้อมูลคุณภาพ ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าด้วย “ZEISS PiWeb”

อัปเดตล่าสุด 22 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 517 Reads   

ปัญหาเรื่องการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้อง ทั้งเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ การเรียกใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยาก นี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังพบเจอในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ หากมี Software Quality Data Management เข้ามาช่วยในการทำงาน จะช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดจากผู้ใช้เครื่องมือวัด และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ โดยไม่ต้องใช้การจดบันทึกหรือการจดกระดาษอีกแล้วในทุกขั้นตอน

แปลงข้อมูลคุณภาพ ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าด้วย “ZEISS PiWeb”

การใช้มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ เชื่อถือได้ให้กับลูกค้า ซอฟต์แวร์ ZEISS PiWeb ช่วยเชื่อมโยงผลลัพธ์จากเครื่องมือวัดและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การตัดสินใจในโรงงานเป็นเรื่องง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยติดตามคุณภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ZEISS PiWeb คืออะไร

PiWeb เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย ZEISS เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบนี้เน้นการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง CMM, เครื่องสแกน 3 มิติ, เครื่อง CT Scan, หรือเครื่องมือวัดขนาดเล็ก เช่น คาลิเปอร์ หรือไมโครมิเตอร์ เพื่อทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคำนวณทางสถิติ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ควบคุมการผลิตสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็ว

ZEISS PiWeb เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมในการประเมินผล GR&R สามารถควบคุม จัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ด้วยการทำงานกับข้อมูลแบบ Manual สร้างสถิติที่มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ตรวจพบปัญหาได้เร็วกว่าเดิมด้วยรายงานการวิเคราะห์แบบต่างๆ 

ZIESS PiWeb ไม่เพียงช่วยในการรายงานผลการวัดเท่านั้น แต่ยังสามารถวิเคราะห์และรายงานปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้สามารถลดการผลิตงานเสียออกมาได้ เพราะสามารถทราบแนวโน้มหรือปริมาณของเสียได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เหมาะแก่การทำงานเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วย

1. Easily group data

การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ Zeiss Piweb สามารถจัดกลุ่มข้อมูลในฐานข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อแสดงรายงานการวิเคราะห์อย่างง่ายดาย เช่น การแสดงผลข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง 2. Quickly sort data

ฟังก์ชันการเรียงลำดับ ช่วยให้คุณเตรียมผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย จากตัวอย่างเราสามารถค้นหาผลการวัดเพียงรายการเดียว จากการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน เพื่อแสดงคุณลักษณะที่ต้องการหรือสนใจมากที่สุด หรือหมายเลขล็อตการผลิต  3. Dynamically filter data

กรองข้อมูลแบบไดนามิก ช่วยให้การแปลความหมายที่ต้องการจากข้อมูลปริมาณมากมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเลือกเงื่อนไขการกรองข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้ตัวกรองหลายตัวเพื่อตอบคำถามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในการผลิต เช่น: คุณภาพที่ machining center 1 เป็นอย่างไร การผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงกะกลางคืนคุณภาพเป็นยังไงบ้าง4. Active quality notifications

การแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เมื่อการผลิตมีแนวโน้มที่จะผลิตงานเกินขอบเขตที่ยอมรับได้ ระบบจะเปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพที่เข้ามากับกฎที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยอัตโนมัติ 

 

#zeissmetrology #zeisssoftware #zeisspiweb #PiWeb #metrology #factorymax