ออกแบบ Position Gauge มาตรฐาน World Class จาก Tokai Gauge Technology

ออกแบบ Position Gauge มาตรฐาน World Class จาก Tokai Gauge Technology

อัปเดตล่าสุด 9 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 3,335 Reads   

เครื่องมือวัด นับเป็นหัวใจสำคัญในสายการผลิตของอุตสาหกรรม ที่จะทำให้กระบวนการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ระบบการผลิตต้องการความละเอียดและแม่นยำสูงด้วยแล้ว ทำให้ Jig และ Gauge คุณภาพสูงเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพโดยตรง ส่งผลต่อการผลิตชิ้นงานได้ตรงตามาตรฐาน ลดปัญหาชิ้นงานเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

โดย Tokai Gauge Technology ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม ให้บริการออกแบบและผลิต Position Gauge ที่มีความแม่นยำสูง ตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ Calibration Certificate และ ISO 9001, 14001, 17025 รวมถึงบริการออกแบบและผลิต Gauge ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Plug Gauge, Ring Gauge, Snap Gauge, Width Gauge,  Cylinder Gauge, Depth Gauge, Air Gauge, Ball Contact 

Tokai Gauge Technology คือบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือจากบริษัท ผู้เชี่ยวชาญ 3 บริษัท คือ A.I.Technology ประเทศไทย , Tokai Kyohan นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และ Intra Corporation ดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ทำให้เราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือวัด ที่ได้รับองค์ความรู้ รวมทั้งทักษะความชำนาญจากบริษัทชั้นนำทั้ง 3 แห่ง และพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของเรา  

ด้วยทีมวิศวกรผู้ออกแบบและทีมช่างที่มีประสบการณ์สูง ทำให้ Tokai Gauge Technology สามารถออกแบบและผลิต Position Gauge ที่มีความแม่นยำสูง ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

นอกจากนี้ เรายังนำระบบ Automation มาพัฒนา Gauge ของเรา ทำให้ค่าการวัดที่ออกมาสามารถเชื่อมโยงกับระบบการผลิตได้ เมื่อมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ระบบการผลิตก็จะแก้ไขและปรับการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐาน และแก้ปัญหาชิ้นงานเสีย (Defect) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี

นอกจากงานผลิต Gauge ที่มีความซับซ้อนแล้ว เรายังผลิต Gauge ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ Plug Gauge, Ring Gauge, Snap Gauge, Width Gauge,  Cylinder Gauge, Depth Gauge, Air Gauge, Ball Contact ฯลฯ 

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เรื่อง Jig และ Gauge การันตีคุณภาพด้วย Calibration Certificate และมาตรฐาน ISO 9001,14001,17025 ที่เราได้รับ ที่สำคัญคือความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 100 ราย จากทั้งในและต่างประเทศที่มั่นใจในคุณภาพและบริการของเรา

Tokai Gauge Technology ตัวจริงเรื่องงาน Jig และ Gauge ความแม่นยำสูง
คุณภาพมาตรฐาน World Class

บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จํากัด 
56/1 หมู 9 ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี ตําบลคูบางหลวง 
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 
โทรศัพท : (+66)2 159-8619-23 ext. 2014, 2018
Website : http://www.tokai-gauge.co.th Email : sales@tokai-gauge.co.th ที่มา : A.I.Technology Co.,Ltd.