หินเจียร เจียงาน เจียรงาน เจียระไน Factory Max, TEIKEN, GRINDING WHEEL, DIAMOND/CBN WHEEL

แนะวิธีแก้ปัญหา “เจียรงานไม่เข้า หินไม่กินเนื้องาน” สำหรับงานเจียรด้วยล้อหิน

อัปเดตล่าสุด 8 มี.ค. 2565
  • Share :
  • 1,313 Reads   

สำหรับท่านที่ทำงานเจียรด้วยล้อหิน อาจจะเคยเจอปัญหา การควบคุมความเรียบผิวไม่ได้ตามต้องการ ไปจนถึงปัญหา ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ ซึ่งเราได้พูดถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะพูดถึงปัญหา “เจียรงานไม่เข้า หินไม่กินเนื้องาน” ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร

ปัญหาการเจียรงานไม่เข้าหรือหินไม่กินเนื้องาน เป็นปัญหาที่เราพบกันบ่อยครั้งและสร้างความหนักใจกับผู้ที่เจียรงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้เวลาในการเจียรที่นานขึ้นและต้องเสียเวลาในการแต่งหน้าหินบ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น มีผลต่อคุณภาพของผิวงานที่ต่ำลงและการควบคุมขนาดทำได้ยากขึ้น การที่หินเจียรไม่กินงานเป็นปัญหาพื้นฐานที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบของหินและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม

เนื้อหินเจียรมีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน

1. เม็ดหิน
2. ช่องโพรงอากาศ
3. กาวประสานเม็ดหิน

1. เม็ดหิน เป็นวัสดุที่ทำหน้าตัดเฉือนหรือขัดเจียรเนื้อชิ้นงาน ถ้าความแข็งของเนื้อหินและเนื้อชิ้นงานใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้หินเจียรเนื้อชิ้นงานออกได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงต้องเลือกความแข็งของเม็ดหินให้เหมาะกับวัสดุงานของเรา โดยเม็ดหินนั้นแบ่งออกได้ดังนี้

ตัวอย่างเม็ดขัดและเนื้อหิน

1.1 เม็ดหินกลุ่มหินทราย แบ่งออกเป็นอีกหลายชนิด

  • Brown Aluminum Oxide : หินสีน้ำตาล นิยมใช้กับเครื่อง Pedestal หรือ เครื่องเจียรลับคมเครื่องมือทั่วไป หินสีน้ำตาลเป็นหินที่มีราคาถูก เจียรงานได้สารพัดวัสดุ เน้นใช้งานได้หลากหลายแต่ไม่เน้นเรื่องคุณภาพ และเจียรเหล็กแข็งได้ไม่ดีนัก
  • WA, White Aluminum Oxide : หินสีขาว ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาถูก สามารถเจียรวัสดุโลหะได้หลากหลายชนิด โดยวัสดุนั้นมีความแข็งไม่เกิน 50 HRC หากนำไปเจียรเหล็กแข็งกว่านี้อัตราการสึกหรอเนื้อหินจะสูงมาก หินจะกินงานได้ยากและเสียรูปทรงได้ง่าย ทำให้ต้องกรีดแต่งหน้าหินเพื่อรักษารูปทรงบ่อยครั้ง
  • PA, Pink Aluminum Oxide : หินสีชมพู พัฒนาขึ้นมาจากหิน WA เหมาะสำหรับเจียรเหล็กอัลลอย เหล็กที่มีความเหนียวสูง
  • RA, Red Aluminum Oxide : หินสีแดง เม็ดขัดมีความแข็งมากกว่าแบบ PA นำมาใช้งานเจียรเหล็กที่มีความเหนียวสูง ๆได้ดีกว่าแบบ PA
  • SPW : หินสีชมพูแบบพิเศษ เป็นหินที่มีส่วนผสมระหว่าง WA PA และ Ceramic  ใช้งานเจียรเหล็กเหนียวได้ดี รวมถึงอะลูมิเนียม และเหล็กชุบแข็งไม่เกิน 55HRC
  • RZ : หินสีฟ้า เป็นหินแบบพิเศษ มีส่วนผสมระหว่าง WA และ Ceramic ด้วยส่วนผสมของ Ceramic ในเนื้อหินที่มีปริมาณมาก ทำให้เม็ดหินมีความคมสูงและมีราคาสูงด้วยเช่นกัน มีประสิทธิภาพการเจียรเหล็กชุบแข็งดีมาก เจียรเหล็กแข็งได้ถึง 62HRC อายุการใช้งานสูงกว่าหินทรายชนิดอื่น ๆ

1.2 เม็ดขัดแบบ CBN และ Diamond

  • CBN, Cubic Boron Nitride มีราคาสูงกว่าหินทราย เม็ดหิน CBN ทนอุณหภูมิได้สูงและแข็งแรงกว่าหินทรายหลายเท่า สามารถใช้ความเร็วรอบล้อหินได้สูง มีอายุการใช้งานที่นานกว่าหินทราย ด้วยประสิทธิภาพของเม็ดขัดที่สูงกว่าหินทรายทำให้ลดการแต่งหน้าหินลงได้ เหมาะกับการเจียรวัสดุงานเหล็กหล่อ เหล็กชุบแข็ง เหล็กไฮสปีด
  • Diamond ส่วนใหญ่เป็นเพชรสังเคราะห์ มีความแข็งสูงกว่า CBN ตัวเม็ดเพชรมีความเปราะสูงจึงแตกเสียหายง่ายกว่าแบบ CBN ทำให้ไม่เหมาะกับการเจียรที่มีลักษณะกระแทก วัสดุงานที่เหมาะกับการใช้เม็ดขัดแบบเพชรเจียรคือ คาร์ไบด์ เซรามิก เฟอร์ไรท์ เพชรพลอย กระจก อะลูมิเนียม คอนกรีต

สิ่งที่สำคัญของเม็ดหิน คือ ถ้าเม็ดหินมีความคมหรือแข็งแรงไม่เหมาะสมกับวัสดุงาน จะส่งผลให้เจียรงานไม่เข้า หรือเจียรงานได้ช้ามาก

2. ช่องโพรงอากาศ หากเป็นหินทราย โครงสร้างของหินจะมีช่องโพรงอากาศเพื่อช่วยระบายเศษ โพรงอากาศนี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ หินที่มีช่องโพรงอากาศขนาดใหญ่จะเหมาะกับการเจียรวัสดุชิ้นงานที่อ่อน จำพวกยาง โพลียูรีเทน วัสดุเหล่านี้จะมีเศษขนาดใหญ่และปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องมีช่องระบายเศษที่เพียงพอ และถ้าต้องการเจียรเหล็กชุบแข็งก็สามารถเลือกใช้หินที่มีช่องโพรงอากาศขนาดเล็กได้ เนื่องจากวัสดุกลุ่มนี้เศษจะมีขนาดที่เล็กมากๆ 

ลักษณะหินที่มีช่องโพรงอากาศขนาดใหญ่ สำหรับเจียรยาง

กรณีที่ใช้เม็ดขัดแบบ CBN หรือ SDC ช่องระบายเศษจะมีขนาดที่เล็กมาก ทำให้ต้องใช้อัตราการกินลึกหรือการป้อนที่ต่ำลง แต่หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านนี้ ต้องใช้หินเจียรแบบมีช่องระบายเศษที่ใหญ่ขึ้น ก็สามารถเลือกใช้หินจากผู้ผลิตที่ใช้ตัวประสานชนิด Resin หรือ Vitrified เพื่อเพิ่มอัตราการกินงานให้สูงขึ้นได้

ในส่วนของตัวประสานนี้ หากขนาดช่องโพรงอากาศมีขนาดที่ใหญ่กว่าเศษที่ถูกเจียรออกมา ก็จะช่วยลดปัญหาหินอุดตัน เจียรงานไม่เข้า แต่ถ้าโพรงอาการมีขนาดใหญ่ก็จะส่งผลกับความเรียบผิวชิ้นงานลดลง ดังนั้น ขนาดของโพรงอากาศจึงต้องสัมพันธ์กับการเจียรงาน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการเจียรงานที่ดีได้

3. ตัวประสานเม็ดหิน ทำหน้าที่เชื่อมติดเม็ดหินเข้าด้วยกัน โดยตัวประสานนั้นมีอยู่หลายชนิด แต่จะกล่าวถึงประเภทที่สำคัญ 2 ชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา “หินเจียงานไม่เข้า” หรือเกิดการอุดตันที่หน้าหิน ทำให้หินไม่กินชิ้นงานคือ Vitrified และ Resin

Vitrified ผลิตให้มีช่องโพรงอากาศได้หลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย โดยทั่วไปแล้วมีขนาดตั้งแต่  0.1- 6 mm. ตามความเหมาะสมกับวัสดุงานแต่ละประเภท

ส่วนตัวประสานแบบ Resin มีเพียงผู้ผลิตเพียงไม่กี่บริษัทที่ผลิตให้มีช่องโพรงอากาศได้ ความแข็งแรงของตัวประสานชนิดนี้แข็งแรงมากกว่าแบบ Vitrified นิยมนำมาใช้กับเม็ดขัดแบบ CBN หรือ Diamond เหมาะกับการเจียรชิ้นงานวัสดุที่แข็งมาก เศษเจียรมีขนาดเล็ก จึงสามารถใช้หินที่มีช่องโพรงอากาศขนาดเล็ก ๆ ได้

กาวประสานแบบ Resin จาก Teiken รุ่น BK Wheel

TEIKEN เป็นหินเจียรที่มีเทคโนโลยี Poretech ทำให้หินมีช่องโพรงอากาศ ทั้งตัวประสานแบบ Vitrified และ Resin

ด้วยความเข้าใจส่วนประกอบพื้นฐานของล้อหินเจียร จะช่วยให้เราเลือกล้อหินตามสเปกของผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสม ทำให้แก้ไขปัญหาการเจียรงานไม่เข้าได้ ถ้ามีข้อสงสัยในการเลือกสเปกให้ถูกต้องหรือต้องการหินที่มีความพิเศษเฉพาะงานนอกเหนือจากสเปกมาตรฐาน สามารถติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของ แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ เพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคพิเศษเฉพาะทางกับท่านได้ ซึ่งแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ เรามีผลิตภัณฑ์ของ TEIKEN ไม่ว่าจะเป็น GRINDING WHEEL, DIAMOND/CBN WHEEL 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
Factory Max Co., Ltd.
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

โทร. 02-333-8888
Website: www.factorymax.co.th  
Line: @Factorymaxที่มา : M Report