1 - 1 of 5 Articles

คาดยอดขายประจำปี 2018 ของ 21 บริษัท Machine Tools ญี่ปุ่น

เผยการคาดการณ์ยอดขายจาก 21 บริษัท Machine Tools ประจำปีงบประมาณ 2018 จากการขาดแคลนชิ้นส่วนอาจส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ อีกทั้งความไม่แน่นอนของตลาดซึ่งยากต่อยการวางใจไม่ได้

Toyota มอบหน้าที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ Denso

โตโยต้าดำเนินการพิจารณาย้ายส่วนธุรกิจด้านธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง PCU สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไปไว้ที่ Denso เพื่อลดความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงสนันสนุนความร่วมมือให้มากขึ้น

สมาร์ทโฟน (Smartphone) ชะลอตัว ผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ เริ่มหันไปหาธุรกิจอื่น

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างเสริมกำลังไปยังธุรกิจอื่น หลังจากเกิดปัญหากับตลาดสมาร์ทโฟน แต่ทิศทางในอนาคตจะเป็นเช่นไร ก็ต้องติดตามกันต่อไป

ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น VS. การรับมือกับการลดลงของประชากร

ขณะที่โตโยต้ายังคงพยายามอย่างหนักเรื่องต้นทุนชิ้นส่วน บริษัทในเครือกลับมองข้ามไปปี 2025 เพื่อหาทางรับมือกับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต

คาดการณ์ ยอดการสั่งซื้อ Machine Tools ปี 2018 จะสร้างสถิติใหม่

JMBTA เผย ยอดการสั่งซื้อ Machine Tools ของปีงบประมาณ 2017 ได้ทำลายสถิติปี 2007 ไปแล้ว คาดว่าจะปิดที่ราว 1.75 ล้านล้านเยน และในปีงบประมาณ 2018 นั้น จะมียอดการสั่งซื้อสูงกว่า 1.7 ล้านล้านเยนของปี 2017