mreport

เอ็มเทค-สวทช. จัดอบรมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

เอ็มเทคชวนเข้าร่วมงานสัมมนา “เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน” ภายในวันที่ 21 มีนาคมที่จะถึงนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

mreport

ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ กับ สวทช.

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี"

mreport

ส.ส.ท ชวนฟัง “Quality Management in IoT Age” 24 มีนาฯ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา Quality Management in IoT Age ในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ ที่ไบเทคบางนา บรรยายโดยศาสตราจารย์จาก Tokyo University of Science

mreport

Honeywell เผย กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทย

ฮันนี่เวลล์ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมการรับฟังในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างการเติบโตในประเทศไทยของฮันนี่เวลล์และการเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ" 13 มีนาฯ นี้

mreport

กสอ. จัดประกวด ThaiStar Packaging Award 2018

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดประกวด ThaiStar Packaging Award 2018 ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย” หวังยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทย

mreport

สถาบันยานยนต์ติวเข้ม ผู้ผลิตชิ้นส่วน

สถาบันยานยนต์รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วม “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี สมัครได้เลยวันนี้ ฟรี!ไม่เสียค่าใช้จ่าย

mreport

23 มีนาฯ นี้ TGI จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์”

TGI ชวน กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไทยเข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพกระวนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์” ในวันที่ 23 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ฟรี! (รับจำนวนจำกัด)

mreport

หมดเขต 28 กุมภาฯนี้แล้ว! กับกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการและกิจกรรมการทดลองหาค่า Parameter

สถาบันพลาสติกเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบการและกิจกรรมการทดลองหาค่า Parameter ฟรี!ไม่เสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้น

mreport

13-15 มีนามีสัมมนาฟรี! หลักสูตร “มหัศจรรย์การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดสากล”

กระทรวงอุตฯ เชิญชวนเข้าร่วม โครงการจัดสัมมนาฟรี ! หลักสูตร “มหัศจรรย์การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดสากล” ณ โรงแรมเอวาน่า วันที่ 13-15 มีนาคม 2561

mreport

27 – 29 มีนาฯ นี้ TGI ชวน เข้าร่วม The Training Project เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ไทย

เชิญชวนกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิม์ไทยเข้าร่วมการฝึกอรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาแม่พิมพ์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาฯ นี้ ณ ห้อง A-522 สถาบันไทย-เยอรมัน

mreport

เรื่องเหล็ก เรื่องเล็ก!! 28 กุมภาฯ เชิญสัมมนา “การขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต”

ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นรูปเหล็กแผ่นกล้าความแข็งแรงสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง A-511 สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

mreport

TGI ชวน รับฟังสัมมนา “Key Success Factors of Die Casting Improvement” ฟรี! 2 มีนาฯ นี้

TGI ชวนกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียมเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการปรับปรุงแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียมดายคาสติ้ง” วันที่ 2 มีนาฯ นี้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

mreport

โครงการ CREATIVE PLASTIC เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมพาสติกเชิงสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในโครงการ Creative Plastic เพื่อช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาผล…

mreport

สัมมนาฟรี ! หลักสูตร “รู้รอบทิศกับเทคนิคในกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิต” รับจำนวนจำกัด

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “รู้รอบทิศกับเทคนิคในกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต” วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

mreport

อย่ารอช้า! “How To Be Genius in 150 days?” 150 วัน ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ สมัครด่วนก่อน 31 มกราคมนี้

รับสมัครถึง 31 มกรานี้ ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ เป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆภายใน 150 วัน กับโครงการ “150 วัน ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น