mreport

ฮันนี่เวลล์ย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือและขับเคลื่อนการเติบโตในไทย

ฮันนี่เวลล์ ประกาศย้ำแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในไทย มุ่งเน้น ‘พลังแห่งการเชื่อมต่อด้วยระบบอัจฉริยะ (Power of Connected)’

mreport

โครงการ CREATIVE PLASTIC เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมพาสติกเชิงสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2561

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกับสถาบันพลาสติก และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบในโครงการ Creative Plastic เพื่อช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาผล…

mreport

ซอฟต์แวร์ PiWeb จาก Zeiss ตอบสนองความต้องการยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ทำให้ท่านสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์

ซอฟต์แวร์ PiWeb ตอบสนองความต้องการยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโลยีที่ไม่ซับซ้อนซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือภายในโรงงานทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์ ทั้งยังมีระบบแจ้งเต…

mreport

Keyshot โปรแกรมสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

KeyShot คือ โปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้การแสดงผลซึ่งสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างเรียบง่าย และสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากข้อมูลรูปภาพ

mreport

MOI เครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองสามมิติได้อย่างง่าย

MoI (Moment of Inspiration) เครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายและหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบและวางแผนผลิตภัณฑ์ การเตรียมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง

mreport

Geomagic Design&Control X ซอฟต์แวร์สำหรับ Reverse Inspection

Geomagic Design X เป็นซอฟต์แวร์ Reverse Engineering ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ครบวงจรเป็นการทำงานร่วมกันของ 3D scan กับการประมวลผลข้อมูลแบบ CADCAD ทำให้สามารถออกแบบ แก้ไข solid model…