NOK เสริมกำลังผลิต FCP ยานยนต์

อัปเดตล่าสุด 28 มิ.ย. 2561
  • Share :
  • 5,480 Reads   

ีNOK เสริมแกร่งธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกเสริมกำลังผลิต Flexible Printed Circuits (FPC) ด้วยการประสานความร่วมมือกับ Nippon Mektron ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต FPC ลงทุนเสริมโครงสร้างการผลิตเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านเยน และตั้งเป้าเพิ่มยอดขายรวมในธุรกิจ FPC สำหรับยานยนต์ซึ่งอยู่ที่ 5 หมื่นล้านเยนในไตรมาสแรกปี 2018 ให้กลายเป็น 1 แสนล้านเยนในอีก 4 - 5 ปีนับจากนี้ไป

โดย NOK จะก่อตั้งองค์กรสำหรับการประสานงานกับ Nippon Mektron เพื่อขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมไปยังธุรกิจโมดูลยานยนต์อื่น ๆ เช่น หลอดไฟและแบตเตอรี่ โดยในด้านการผลิต FPC จะทำการเสริมโครงสร้างการผลิตที่จีน เวียดนาม และฮังการี โดยใช้จีนและเวียดนามในขั้นตอน Pre Process และก่อตั้งศูนย์การผลิตในส่วน Post Process สำหรับปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในส่วนการผลิตที่ฮังการีจะใช้โรงงานขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงงานที่มีหน้าที่ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มาร่วมกันในการผลิต FPC เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น

FPC คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นในลักษณะแผ่นฟิล์มบาง และถูกใช้เป็นส่วนประกอบของสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งด้วยทิศทางของสมาร์ตโฟนในขณะนี้ ส่งผลให้ NOK ตัดสินใจทุ่มให้กับ FPC สำหรับยานยนต์ และคาดการณ์ว่าความต้องการ FPC ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะสูงยิ่งขึ้นจากความต้องการด้านการขับขี่อัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้า


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun