M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สอท. สนับสนุน DENSO และสุมิพล จัดสัมมนา “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” วันที่ 3 ก.ค. นี้

อัปเดตล่าสุด 3 ก.ค. 2562
 • Share :
 • 890 Reads   

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น (Denso Corporation) แห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation Limited) โดยการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดสัมมนาครั้งสำคัญในหัวข้อ “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมนิกโก้ สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) กรุงเทพฯ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการผลิตที่กำลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ Industry 4.0 โดยใช้กระบวนการทำงานที่สามารถยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ในยุคแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนพายุที่ถาโถมเข้าสู่ทุกวงการอุตสาหกรรม ทำให้ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมและตัดสินใจปรับตัว ยกระดับความสามารถในการผลิตให้ทันเพื่อก้าวสู่ความเป็น Industry 4.0 โดยเร็ว คงเป็นที่เข้าใจกันดีว่าระบบ Automation และ Foctory IoT สามารถตอบโจทย์นี้ได้ แต่ก็มีคำถามที่ยากจะหาคำตอบอย่างชัดเจน เช่น จะเริ่มอย่างไรเมื่อใด เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน เทคโนโลยี ที่จะใช้เป็นอย่างไร ข้อจำกัดด้านบุคลากรจะหาจากไหน และอีก ฯลฯ หลายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะได้คำตอบ หรือมีใครที่จะสามารถให้คำปรึกษาและมีประสบการณ์ที่ไว้วางใจ นำไปสู่แนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสำเร็จตามเป้าหมาย 

ทางเลือกของคำตอบที่ได้พิสูจน์ความสำเร็จแล้ว

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นระบบ Lean Automation เพื่อพัฒนาการผลิตในเครือข่ายโรงงานทั่วโลก ด้วยการวินิจฉัยกระบวนการผลิต ค้นหางานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอัตโนมัติเป็นตัวช่วยในจุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความแม่นยำ สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาและความสูญเสีย รวมไปถึงต้นทุนการผลิต เพิ่อยกระดับขีดความสามารถ เมื่อประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งแล้วก็ทำต่อเนื่องในจุดต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพองค์รวมที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด ปัจจุบันภายใต้ชื่อ Denso Wave Incorporated ได้สร้างผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทำให้ Denso ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก 

เป็นที่น่ายินดีว่า ความสำเร็จนี้ได้รับการนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization : JETRO) และรัฐบาลไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้งโครงการ Lean Automation System Integration หรือชื่อย่อว่า LASI

โดยเมื่อเดือนมกราคม ปี 2561 ได้มีการนำเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือทั้งระบบมาติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) กล้วยน้ำไท เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเด็นโซ่ประเทศญี่ปุ่น และผู้ชำนาญการของไทยเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านั้น ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรมไปหลายรุ่นแล้ว และในแต่ละรุ่นต่างนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี

เนื่องจากประเทศไทยได้พัฒนาการผลิตยานยนต์ มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน DENSO จึงตัดสินใจที่จะขยายการให้บริการในเรื่องนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก การจัดสัมมนาพิเศษครั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ DENSO ได้เดินทางมาบรรยายด้วยตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในยุค Industry 4.0 ในโอกาสเดียวกันก็จะทำพิธีลงนามลงความร่วมมือ (MOU) ทางธุรกิจกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ชั้นนำของประเทศ โดยนำเทคโนโลยี Lean Automation มาให้บริการแก่สถานประกอบการผลิตทุกประเภท เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่พร้อมจะดำเนินการเรื่องนี้ 

รวมถึงเตรียมกาารก่อตั้ง LASI แห่งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec) ที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ศูนย์กลางพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  พร้อมนี้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาครั้งสำคัญนี้ด้วย 


รายชื่อผู้บรรยายงานสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจาก DENSO และ สุมิพล 
Mr. Katsuhiko Sugito (Keynote Speaker)

Executive Officer 
Denso Corporation (JAPAN) และ CEO, DENSO Wave Incorporated

Speaker
Mr. Toshihiro Inukai 

Director
IoT Promotion Division, Denso Wave Incorporated

Mr. Kenshin Yokose 
General Manager 
Lean Automation Business Department Denso International Asia Co., Ltd.

Mr.Thongpol Oulapathon 
Executive Director
Sumipol Corporation Limited and Director of SIMTec


กำหนดการสัมมนา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

08:30 - 09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00 - 09:15 น.     พิธีเปิด โดย คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

09:15 - 10:15 น.     ช่วงที่ 1: การเพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation

 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “หัวใจหลักในการทำระบบอัตโนมัติให้สำเร็จของเด็นโซ่” โดย Mr. Katsuhiko Sugito, Executive Officer, Denso Corporation (JAPAN) และ CEO, DENSO Wave Incorporated
 • บรรยายหัวข้อ “ผลการนำ Factory IoT มาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต” โดย Mr. Toshihiro Inukai, Director, IoT Promotion Division, Denso Wave Incorporated

10:15 - 10:30 น.      พักรับประทานของว่าง 

10:30 - 11:45 น.      ช่วงที่ 2: Lean Automation เพื่อออุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

 • บรรยายหัวข้อ “Lean Automation System Integrator (LASI) และ กรณีศึกษาของบริษัทไทย” โดย Mr. Kenshin Yokose, General Manager, Lean Automation Business Department Denso International Asia Co., Ltd. 
 • บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากร ด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม” โดย คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร บริษัท สุมิพล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

11:45 - 12:00 น.       การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น และบริษัท สุมิพล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

12:00 - 12:15 น.       กล่าวสรุปและพิธีปิด โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร

ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

12:15 - 12:30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (ค็อกเทล)

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับในการสัมมนาครั้งนี้

 • ผู้บรรยายชาวญี่ปุ่นล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม Denso Corporation ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ Lean Automation ที่บินมาตรงมาเพื่อการสัมมนาพิเศษในครั้งนี้เป็นการเฉพาะ นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง 
 • รับรู้แนวทางของระบบ Lean Automation ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็นโซ่ 
  • การค้นหาข้อบกพร่องของสถานการณ์การผลิตปัจจุบัน (Visualization) ด้วย Factory IoT 
  • วิเคราะห์ความสูญเปล่าและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต Lean Manufacturing
  • ออกแบบจัดทำระบบ Lean Automation จาก Semi Automation สู่ Fully Automation ทีละขั้น 
 • รับฟังตัวอย่างบริษัทไทยที่นำหลักการของ LASI ไปใช้อย่างได้ผล
 • ประเมินและเตรียมความพร้อมในการทำระบบ Automation 
 • สอบถามและรับคำปรึกษาจากผู้ชำนาญการได้ที่บูธด้านหน้าห้องสัมมนา

งานสัมมนาในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเข้าร่วมรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่สามารถรับฟังจากที่อื่นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง นายกิติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด 
โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1225 อีเมล [email protected]