M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตรอบรม 2564 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement" วันที่ 4-5 ส.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 4 ก.ค. 2564
 • Share :
 • 1,833 Reads   

หลักสูตรฝึกอบรม "โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement" โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2564 ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

 

Karakuri คือ ระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก ถ่วงน้ำหนัก

 

โตโยต้าให้ความสำคัญกับ Karakuri Kaizen และนำมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomic ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการกระตุ้นพนักงานให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบ Karakuri ภายใต้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโตโยต้า และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ คือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานจริงภายในโตโยต้า พร้อมนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ทดลองสร้างผลงานจริงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานในโรงงานสายการผลิต
 • ผู้ที่สนใจในเรื่อง Karakuri

เนื้อหาหลักสูตร

 • อะไรคือ karakuri
 • ประเภทของ karakuri
 • ขั้นตอนการทำ Karakuri kaizen
 • ประโยชน์ของการใช้karakuri
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ karakuri kaizen กับงานต่างๆ
 • Workshop (ทดลองสร้างชิ้นงาน Karakuri)
 • การสรุปผลการทำกิจกรรม
 • วิธีการวางแผนการทำ karakuri แบบเป็นระบบ

บรรยายโดย

 • ทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณมนูญ ณรงค์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solutio และคุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์ Group Leader แผนก Business Solution

วิธีการอบรม :  บรรยาย (Lecture) และทดลองสร้างผลงานจริง (Workshop)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: https://www.ftpi.or.th/event/50457

สอบถามเพิ่มเติม: แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาทและจันทกานต์) Email : [email protected]

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH