M Report
อีเวนต์อื่นๆ

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Digital Measurement Solution” ตอบโจทย์ QA/QC วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. 66 นี้ ***รับ 100 ท่าน***

อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2566
  • Share :
  • 908 Reads   

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรปรับปรุงคุณภาพการวัดสำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน Digital Measurement Solution (DMS) ตอบโจทย์ QA/QC ในอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้โครงการความร่วมมือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน *ไม่มีค่าใช้จ่าย*

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรม Digital Measurement Solution (DMS) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการจัดการควบคุมคุณภาพ ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่นำเอาการควบคุมเชิงสถิติมาใช้ และวิธีปรับปรุงสายการผลิต เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการวัด รวมถึงพื้นฐานการออกแบบแนวคิดระบบอัตโนมัติที่ผนวกกับเครื่องมือวัด และพื้นฐานของระบบการใช้กล้องสำหรับตรวจสอบและตรวจจับชิ้นงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

- วิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิค, ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่อง

- ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในแผนกวิศวกรรมหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดละลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.simtec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ 033-047-800 หรือ 064-6187609 (คุณแนน) Email : [email protected]