Digital Marketing ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย

อัปเดตล่าสุด 15 มี.ค. 2562
  • Share :
  • 1,325 Reads   

จากการผลิดอกออกผลของโลกออนไลน์ ยิ่งผลักดันให้เห็นถึงความสำคัญของ Digital Marketing มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการดำเนินธุรกิจ หากบริษัทใดไม่เริ่มคิดเริ่มทำการตลาดบนโลกออนไลน์ โอกาศทางธุรกิจก็อาจลดน้อยลง

แน่นอนว่า Social Media มีบทบาทและเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Digital Marketing แต่แท้จริงการทำ Digital Marketingไม่ได้มีแค่สื่อ Social เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การใช้ Internet Advertising ก็เป็นการทำ Digital Marketing เช่นกัน เช่นการใช้ Google Ads, Search Engine Marketing, Video Ads, Banner Ads สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์และเป็นตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมประสิทธิภาพในธุรกิจ

เช่นเดียวกับ บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ที่นอกเหนือจากการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการแล้ว ยังเร่งพัฒนาการทำการตลาดให้สอดคล้องไปกับยุคสมัย ไม่ทิ้งโอกาสที่จะนำพาให้บริษัทเติบโตไปพร้อมศักยภาพ และการรับรู้จากผู้บริโภค
 

     


บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นหนึ่งในบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Marketing เสมอมา และไม่หยุดยั้งที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ซึ่งไม่ใช่แค่บางภาคส่วนขององค์กรเท่านั้น แต่เริ่มตั้งแต่พนักงาน ไปจึนถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรระดับสูงเลยก็ว่าได้


คุณสุรพงศ์ ตั้งธราธร Managing Director จากบริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ได้แสดงทรรศนะต่อบทบาทของ Digital Marketing ในวงการอุตสาหกรรมว่า ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเองนั้น แน่นอนว่าเราจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ ทั้งในเรื่องของการเข้ามาของระบบอัตโนมัติ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตให้สอดคล้องกัน เหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักของ แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ ที่จะต้องยึดถือ คงไว้ และพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ 

แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทก็คือ การทำ Digital Marketing เนื่องจากบนโลกดิจิทัล ใครๆ ก็สามารถรับข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้แบบวันต่อวัน ยกตัวอย่างเช่น หากมีเหตุการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ใดบนโลกใบนี้ ผู้คนจะสามารถรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ และเมื่อเรามองเห็นมิติของโลกออนไลน์เช่นนี้แล้ว เราจึงเห็นช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า และบริการของ แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมากขึ้น ผ่านช่องทางการนำเสนอของเว็บไซต์ “M Report” ซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างประสบการณ์อันดี เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต รวมไปจนถึงการให้ข้อมูลสินค้าของ แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด


“เพราะโลกนี้เปลี่ยนเร็ว และการลงทุนเรื่อง Digital Marketing ก็เป็นสิ่งใหม่ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงควรที่จะต้องหันมาทำความเข้าใจอย่างจริงจัง เพื่อก้าวผ่านความท้าทายนี้แล้วไปเจอกับจุดหมายที่ตั้งไว้”


เกี่ยวกับ บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด
บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น โดยมีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งยังหาโอกาสนำเสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย การจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และการหาทางออกสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น และบริษัทยังคาดหวังที่จะเป็น หุ้นส่วน ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือแก่ลูกค้าเสมอ

 


ที่มา : M Report