ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 1/2563

อัปเดตล่าสุด 11 มิ.ย. 2563
  • Share :
  • 1,231 Reads   

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโลก การส่งออกและนําเข้าในภาพรวมหดตัวลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งกระจายตัวอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเศรษฐกิจหลักยุติลงชั่วคราว อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลงในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากเดิมอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ปรับลงอยู่ในกรอบ 0.00 - 0.25% เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการให้เร่งดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่หลายประเทศส่วนใหญ่ยังคงรักษาอตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับเดิม 

สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ยังคงอยู่ในระดับตํ่า โดยราคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาส 1 ปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 50.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 63.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ / บาร์เรล ด้านราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนมีนาคม อยู่ที่ 29.9 ลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากความต้องการใช้นํามันในภาคการผลิตชะลอตัวลงประกอบกับธุรกิจบางส่วนยังมีข้อจํากัดไม่อาจเปิดกิจการได้ ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปจำกัดการเดินทางเท่าที่จําเป็น 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตาม เช่น สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยากจะคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางใด และความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นภายหลังหลายประเทศทยอยเปิดประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้าระหวางสหรัฐฯ และจีนที่อาจกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครัง

อ่านเพิ่มเติม:


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)