ไทย – ตุรกี รุกผลักดันเจรจา FTA ชวนลงทุน EEC ในอุตสาหกรรมชั้นสูง

อัปเดตล่าสุด 7 ม.ค. 2563
  • Share :
  • 702 Reads   

รมช.พาณิชย์ หารือทูตตุรกี พร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) เพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้ได้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเป้าหมาย ในปี 2563 พร้อมเชิญชวนให้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยฝ่ายตุรกีแสดงความสนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือกับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ระบุไทยและตุรกีพร้อมสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเป้าหมาย และจะร่วมกันผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี ให้เสร็จภายในปี 2563 หลังจากได้เจรจากันมาแล้ว 6 รอบ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการหารือทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง         

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะนำมาสู่การขยายมูลค่าการค้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในโอกาสนี้ รมช.พาณิชย์ ได้เชิญนักธุรกิจตุรกีเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของไทย เช่น งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2020 และงาน THAIFEX เป็นต้น ขณะที่ฝ่ายตุรกีแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

ปัจจุบัน ตุรกีเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 4 ของไทยในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการค้าระหว่างกันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด และในปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,427 ล้านดอลลาร์ สินค้าที่ไทยมีศักยภาพในตุรกี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับสาขาที่ไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม สปา ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมประมงและเกษตรแปรรูป รวมทั้งการผลิตอาหารฮาลาล


อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.eeco.or.th

อ่านต่อข่าว: 

นายกรัฐมนตรี สานสัมพันธ์ “เดนมาร์ก” ชวนลงทุนเพิ่มใน EEC
อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรของเยอรมนี เล็งลงทุนในนิคมฯ พื้นที่ EEC


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)