โควิด-19 ทำพิษ งานอีเวนต์อุตสาหกรรมกลางปี ประกาศเลื่อนจัดงาน

อัปเดตล่าสุด 24 มี.ค. 2563
  • Share :
  • 492 Reads   

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรงขึ้น ซึ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว นอกจากการหยุดชะงักของซัพพลายเชน และความต้องการที่ลดลงในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด ทำให้ งานอีเวนต์ งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะงานแสดงเทคโนโลยีในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พบว่าหลายงานได้มีประกาศการเลื่อนการจัดงาน และการปรับเปลี่ยนวันจัดงาน ดังต่อไปนี้ 

TAPA 2020

TAPA 2020 งานแสดงสินค้ายานยนต์ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2020 ณ ไบเทค บางนา ได้มีประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปจากเดิม โดยมีกำหนดวันที่จัดงานใหม่เป็น 3 - 6 กันยายน 2020 แทนที่ 

INTERMACH และ MTA Asia 2020

INTERMACH และ MTA Asia 2020 งานจัดแสดงเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมระดับอาเซียน เป็นอีกงานที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำหนดการ จากเดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งทางฝ่ายผู้จัดงาน จะประกาศวันเวลาใหม่อีกครั้งหลังหารือกับผู้จัดแสดงสินค้าแล้วเสร็จ

Subcon Thailand 2020

คณะผู้จัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 ได้ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปเช่นเดียวกัน ซึ่งจากเดิม งานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม เช่นเดียวกับงาน INTERMACH ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งทางคณะผู้จักงาน จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน ก็ยังมีงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกรรม อีกหลายงานที่จ่อคิวดูสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะมีความพร้อมในการจัดงานตามกำหนดการเดิมได้หรือไม่


ที่มา : M Report