Drone, Logistics, China, M Report

ส่านซีเปิดตัวโดรนขนส่งสินค้าต้นแบบ FL-2

อัปเดตล่าสุด 1 ธ.ค. 2562
  • Share :
  • 598 Reads   

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้รับความนิยมมากขึ้นนอกเหนือจากบทบาทดั้งเดิมด้านการทหาร โดยเฉพาะในธุรกิจการขนส่งสินค้า หลายบริษัททั้งในและต่างประเทศเริ่มมีการทดลองและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ โดรนยังได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือมนุษย์ในกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การสำรวจ การลาดตระเวน การกู้ชีพ และการเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุผลนี้ Pricewaterhouse Coopers (PwC) จึงจัดโดรนเป็น 1 ใน 8 เทคโนโลยีสำคัญในอนาคต (The essential Eight) โดย PwC ประเมินว่าในปี 2560 มีธุรกิจที่ลงทุนเกี่ยวกับโดรนโดยเฉพาะสำคัญประมาณร้อยละ 5 แต่ภายในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 และสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมโดรนจะเปลี่ยนไปเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น

นอกจากนี้ (รายงานสถานการณ์เทคโนโลยีโดรนเชิงพาณิชย์ ของ PwC) “Clarity from above” ยังคาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่าของโดรนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (drone service) อาจสูงถึง 127,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดยอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มูลค่าราว 45,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การรักษาความปลอดภัย สื่อและความบันเทิง การประกันภัย การสื่อสาร และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตามลำดับ
 
ในประเทศจีน รัฐบาลกลางได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและวิจัยโดรน ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา MIIT ได้ประกาศใช้นโยบายและแก้ไขกฎระเบียบที่สนับสนุนอุตสาหกรรมโดรน ทั้งในเชิงวิจัย การนำไปใช้งาน และความปลอดภัยไปแล้วกว่า 200 ฉบับ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมโดรนของจีน คาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมโดรนของจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 

 

ล่าสุด ภายในงานแสดงมหกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารและพลเรือน ประจำปี 2562 (Military-Civilian Equipment and Technology Expo 2019) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน Zhong Tian Guide Control Technology (中天引控科技股份有限公司) วิสาหกิจท้องถิ่นของมณฑลส่านซี ได้เปิดตัวโดรนขนส่งสินค้า รุ่น FL-2 (飞龙2) โดยพัฒนามาจากเครื่องบินประเภท Blended Wing Body (BWB) หรือที่นิยมเรียกกันว่า Hybrid Wing Body (HWB) ซึ่งเป็นเครื่องบินปีกแข็งที่ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างปีกและตัวถังหลัก สามารถบินได้เร็วกว่า ไกลกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าโดรนแบบ Multirotor UAVs (โดรนที่มีหน้าตาคล้ายเฮลิคอปเตอร์) ซึ่งพบเห็นบ่อยที่สุด
 
FL-2 มีน้ำหนักรวม 22 ตัน ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ ความเร็วในการบิน 600-780 กม. / ชั่วโมง สามารถทำความเร็วสูงสุด 900 กม. / ชั่วโมง ในระดับความสูง 10 – 12 กิโลเมตรจากพื้นดิน และสามารถบินได้ต่อเนื่องถึง 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ FL-2 ยังถูกออกแบบมาให้มีห้องบรรทุกสัมภาระคู่ (Multiple Cabins) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ แม้ว่า FL-2 ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ก็ได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบปีก (Flying Wing Design) ที่สามารถแก้ปัญหาด้านการควบคุมการบินได้ คาดการณ์ว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2563
 
แม้ว่า Zhong Tian Guide Control Technology จะเพิ่งก่อตั้งได้เพียง 7 ปี แต่บริษัทฯ มีความร่วมมือทางด้านบุคคลากรกับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหาร (中国十大军工集团) 1 รวมไปถึงความร่วมมือด้านการวิจัยกับ ม. Northwestern Polytechnical University (NPU) ทำให้ได้เปรียบในการนำเทคโนโลยีทางการทหารที่ก้าวหน้ามาต่อยอดการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ ปัจจุบัน มีบริษัทลูกทั้งสิ้น 7 แห่ง และบริษัทร่วมทุนอีก 11 แห่ง โดยมากเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการทหาร ได้แก่ ธุรกิจการผลิตกระสุนโจมตีแม่นยำ รถหุ้มเกราะ อากาศยานไร้คนขับ ยานพาหนะและหุ่นยนต์ไร้คนขับ และบริการจัดเก็บข้อมูลทางการทหาร (defense cloud platform)

ทั้งนี้ ประเทศไทยก็มีการใช้โดรนเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเช่นกัน อาทิ การใช้โดรนสำหรับการเก็บภาพมุมสูง ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และภูมิศาสตร์ของประเทศได้ง่ายขึ้น การใช้โดรนเพื่อการสำรวจและการลาดตระเวน รวมทั้งยังเอื้อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงในชีวิตและลดภาระงานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาติตตามความคืบหน้าการพัฒนาดังกล่าว และนำเทคโนโลยีที่ออกสู่ตลาดแล้วมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมภาคธุรกิจค้าปลีกของไทยต่อไป
 
ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html
  2. http://www.globaltimes.cn/content/1168070.shtml
  3. https://www.s-ge.com/en/article/global-opportunities/20191-c6-china-booming-drone-market
  4. http://www.zhongtianyinkong.com/goods.html
  5. https://www.thaibizchina.com/
     

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.globthailand.com


ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน