หาผู้ผลิต Electronic process assembly part และผู้ผลิต Plastic injection mold

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2562
  • Share :
  • 505 Reads   

บริษัท Lutech Veterinary Industries Inc. ผู้ผลิตสินค้า Electronics จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการหาผู้ผลิตในไทย ที่สามารถผลิต Electronic process assembly part (PCBA / AC motor / Camera) โดยสามารถรองรับการผลิตได้จำนวน 2 ล้านชิ้นต่อปีขึ้นไป และมีทีมวิศวกรมากกว่า 20 คนขึ้นไปในการออกแบบและดูแลการผลิต

โดยผู้ผลิต Plastic injection mold สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณชนก nachanok@boi.go.th 
โทร 02-5538436 กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://build.boi.go.th/index.php/130-sourcing-27


ที่มา : M Report