ผู้ผลิตมั่นใจ อุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ฟื้นตัวเร็ว

อัปเดตล่าสุด 19 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 578 Reads   

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้คาดหวังกับการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในฐานะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรงจากความต้องการยานยนต์ที่ลดลงเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่ยอดขายยานยนต์ทั่วโลกจะตกลงไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ายญี่ปุ่นกลับได้รับโอกาสจากวิกฤตครั้งนี้ ที่ผลักดันให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ด้าน IT เพิ่มขึ้นจากการทำงานทางไกล (Remote working) การทำงานจากบ้าน (Work From Home) ร่วมกับโครงข่าย 5G ที่จะได้รับการสนับสนุนให้สามารถใช้งานจริงเร็วยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลังโควิดมีแนวโน้มเติบโตดี ผู้ผลิตบางรายเตรียมวางแผนลงทุน เพื่อให้พร้อมรองรับตลาดจากรถยนต์ไฟฟ้า (Electronics Vehicles: EV) และ CASE

Murata Manufacturing ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มีสาขาย่อยมากกว่า 70 สาขาทั่วโลก เห็นด้วยว่ายอดขายยานยนต์ปี 2020 จะลดลงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม Mr. Tsuneo Murata ประธานบริษัท มั่นใจว่า “แม้ความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในครึ่งปีแรกจะลดลง 15% แต่ก็จะเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงครึ่งหลังของปี” และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าการมาของเครือข่าย 5G จะเป็นอีกตัวเร่งให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น และเตรียมลงทุนพัฒนาสายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่จะเติบโตในปี 2020-2021 อยู่ในขณะนี้

Nidec ผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และฮาร์ดดิสก์ เห็นพ้องกันว่าความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้น โดยรายงานว่า ในช่วงต้นปี บริษัทได้รับออเดอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่ง Mr. Shigenobu Nagamori กล่าวแสดงความเห็นว่า “มลพิษทางอากาศที่ลดลง จนทำให้เห็นท้องฟ้าชัดขึ้นในช่วงนี้เอง คือสิ่งที่ตอกย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยไม่เกี่ยวข้องว่าราคาน้ำมันจะถูกลงแค่ไหนก็ตาม”

Taiyo Yuden ผู้ผลิตชิ้นส่วน และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกรายที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อให้พร้อมรับความต้องการที่จะฟื้นตัวในอนาคต โดย Mr. Shinji Masuyama เจ้าหน้าที่บริหารเล่าว่า “แม้ความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในช่วงนี้ลดน้อยลง แต่ความต้องการชิ้นส่วนสถานีฐาน (Base Station) และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เพิ่มขึ้นมาทดแทน และความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องฟื้นตัวอย่างแน่นอน”

Kyocera ผู้ผลิตชิ้นส่วนและเซรามิกส์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ รายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ชดเชยกับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที่มีความต้องการลดลงได้ ซึ่ง Mr. Hideo Tanimoto วิเคราะห์ว่า ความต้องการจะฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ถึง หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ จะกลายเป็น New Normal ของอุตสาหกรรมการผลิต หลังสิ้นสุดโควิด และเป็นไปได้ว่า ค่ายรถจะเลือกซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทต่าง ๆ แทนที่การผลิตและการวิจัยชิ้นส่วนเอง เพื่อชดเชยกับการพัฒนาที่หยุดชะงักอีกด้วย


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun