โรงงาน Ford ในอเมริกาเหนือ เร่งเดินเครื่อง เปิดสายการผลิตแล้ว

อัปเดตล่าสุด 22 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 392 Reads   

ฟอร์ดมอเตอร์ (Ford Motor Company) เป็นอีกบริษัทที่กลับมาเปิดสายการผลิตในอเมริกาเหนือ ซึ่งเริ่มต้นการผลิตอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา โดยอาศัยบทเรียนจากการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ มาปรับใช้ในการดูแลพนักงานในสายการผลิต ซึ่งเบื้องต้น จะให้ความสำคัญกับพนักงานที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้เป็นลำดับแรก

โดยการเปิดสายการผลิตครั้งนี้ Ford จะลดจำนวนกะในโรงงานประกอบยานยนต์ จากเดิม 3 กะ ลดเหลือ 2 กะ และโรงงานที่ทำงาน 2 กะ จะลดเหลือกะเดียว เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ยอดขายยานยนต์ในตลาดที่ซบเซา รวมถึงมาตรการควบคุมโรค ซึ่งโรงงานประกอบยานยนต์ส่วนหนึ่ง ได้เริ่มการผลิตแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ในขณะที่อีกส่วนเริ่มในวันที่ 18 และในโรงงานกลุ่มสุดท้ายจะเริ่มการผลิตในวันที่ 25 พฤษภาคม โดยถัดจากนี้ไป จะเป็นโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะกลับมาเปิดสายการผลิต เพื่อซัพพลายชิ้นส่วนให้กับไลน์ประกอบรถยนต์ต่อไป

การเปิดสายการผลิตในครั้งนี้ ทำให้แรงงาน 12,000 รายที่ไม่สามารถทำงานจากบ้าน (Work From Home) ได้กลับมาทำงานตามปกติ รวมไปถึงแผนก IT, และแผนกวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม พนักงานที่สามารถทำงานจากบ้านได้ ทางบริษัทยังคงนโยบายให้ทำงานจากบ้านต่อไป


ที่มา : M Report