ยอดสั่งซื้อ Machine Tool ญี่ปุ่น มกราคม 2561

อัปเดตล่าสุด 12 มี.ค. 2562
  • Share :

จากรายงานของ Japan Machine Tool Builder’s Association (JMTBA) พบว่า ยอดการสั่ง Machine Tools ในเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่ารวม 125,401 ล้านเยน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 มากถึง 18.8% ซึ่งเป็นยอดที่ลดลงจากปีก่อนหน้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำกว่า 1.3 แสนล้านเยนเป็นครั้งแรกในรอบ 22 เดือน 

โดยยอดการสั่งซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นลดลงจากปีก่อน 15.9% คิดเป็นมูลค่า 46,772 ล้านเยน โดยมียอดจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิต ลดลง 10.1%
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ ลดลง 23.5% 
  • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Precision Machine ลดลง 5.0% 
  • อุตสาหกรรมอากาศยาน เรือ และการขนส่ง ลดลง 40.3%

ส่วนยอดการสั่งซื้อจากนอกญี่ปุ่นนั้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.3% หรืออยู่ที่ 78,629  ล้านเยน 

  • ยอดจากเอเชียอยู่ที่ 32,925 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 36.3% 
  • ยุโรปอยู่ที่ 19,379  ล้านเยน ลดลง 10.2%  
  • อเมริกาเหนืออยู่ที่ 24,595 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 4.7%

อ่านต่อ
เมื่อความต้องการ Machine Tools จีน ตกครั้งแรกในรอบ 28 ปี


ที่มา : M Report