080-โรงงาน-สมุทรสาคร-2562

สมุทรสาครแชมป์โรงงานใหม่ปี’62

อัปเดตล่าสุด 24 ม.ค. 2563
  • Share :
  • 404 Reads   

จากข้อมูลสถิติกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่รับใบอนุญาต เปิดเผยข้อมูลว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 (ช่วงไตรมาส 1-ไตรมาส 3) ของปี 2562 มีจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 334 แห่ง มีเงินทุนรวม 14,263 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 10,534 คน มีเครื่องจักรรวม 164,641 แรงม้า

2) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 165 แห่ง เงินทุนรวม 15,240 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 12,085 คน มีเครื่องจักรรวม 143,717 แรงม้า

3) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 145 แห่ง มีเงินทุนรวม 24,141 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 5,079 คน มีเครื่องจักรรวม 1,015,362 แรงม้า

4) จังหวัดนครปฐม มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 75 แห่ง มีเงินทุนรวม 6,520 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 4,856 คน มีเครื่องจักรรวม 115,004 แรงม้า และ

5) จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 41 แห่ง มีเงินทุนรวม 9,681 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมด 7,164 คน มีเครื่องจักรรวม 133,314 แรงม้า

ถ้าหากเทียบในจำนวนทุนของโรงงานในจังหวัดทั้ง 5 อันดับนี้ พบว่า อันดับ 1 คือ จังหวัดชลบุรี มีทุนรวม 24,141 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ มีทุนรวม 15,240 ล้านบาท รองมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร มีทุนรวม 14,263 ล้านบาท ถัดมา คือ จังหวัดปทุมธานี มีทุนรวม 9,681 ล้านบาท และจังหวัดนครปฐม มีทุนรวม 6,520 ล้านบาท


ที่มา : Prachachat.net