ยอดสั่งซื้อ Machine Tool ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561

อัปเดตล่าสุด 28 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 557 Reads   

จากรายงานของ Japan Machine Tool Builder’s Association (JMTBA) ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมนี้ พบว่า ยอดการสั่ง Machine Tools ในเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่ารวม 131,605 ล้านเยน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ปี 2017 มากถึง 17.0% ซึ่งเป็นยอดที่ลดลง และต่ำกว่า 1.4 แสนล้านเยนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อย่างไรก็ตาม แม้ยอดจะตกลงมาเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของทาง JMTBA แล้ว ยังนับว่าอยู่นเกณฑ์ดี และคาดการณ์ว่าจะรักษาระดับนี้ไว้ได้ต่อไป

โดยยอดการสั่งซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.0% คิดเป็นมูลค่า 57,576 ล้านเยน โดยมียอดจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิต เพิ่มขึ้น 0.9%
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มขึ้น 7.4% 
  • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Precision Machine เพิ่มขึ้น 9.2% 
  • อุตสาหกรรมอากาศยาน เรือ และการขนส่ง เพิ่มขึ้น 14.5%

ส่วนยอดการสั่งซื้อจากนอกญี่ปุ่นนั้น ลดลงจากปีก่อน 28.9% หรืออยู่ที่ 74,029 ล้านเยน 

  • ยอดจากเอเชียอยู่ที่ 28,489 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 49.9% 
  • ยุโรปอยู่ที่ 18,302 ล้านเยน ลดลง 7.1%  
  • อเมริกาเหนืออยู่ที่ 26,127 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 1.6%

อ่านต่อ
ยอดสั่งซื้อ Machine Tool ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561


ที่มา : M Report