ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนกันยายน 2563

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ก.ย. 63 ลดลงเกือบ 25% จากเดือนก่อน

อัปเดตล่าสุด 21 ต.ค. 2563
  • Share :
  • 619 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ตัวเลขส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนกันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เดือนกันยายน 2563 การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 58,887.94 ล้านบาท ลดลง 24.81% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 455,524.78 ล้านบาท ลดลง 31.20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เดือนกันยายน 2563 

ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 63,941 คัน ลดลง 34.45% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 36,762.17 ล้านบาท ลดลง 28.90% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไร​ก็ตาม​ การ​ส่งออก​รถยนต์​ใน​เดือน​กันยายน​ 2563​ เพิ่มขึ้น​ 11.39% จาก​เดือน​ก่อน​

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,496.54 ล้านบาท ลดลง 9.28%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,124.18 ล้านบาท ลดลง 16.99%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,632.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.46%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกันยายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 54,014.93 ล้านบาท ลดลง 25.34% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

เดือนมกราคม - กันยายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 521,457 คัน ลดลง 36.49% มีมูลค่าการส่งออก 288,219.19 ล้านบาท ลดลง 31.85% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งออก​ปี​นี้​คาด​ว่า​จะ​ได้​ตาม​เป้า​ 700,000​ คัน​ หาก​ไม่มี​การ​ระบาด​ของ​ COVID​-19​ รอบ​สอง​จน​ต้อง​ล็อค​ดาวน์​ในประเทศ​คู่ค้า​อีก

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,868.81 ล้านบาท ลดลง 35.31%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 93,143 ล้านบาท ลดลง 34.78%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 14,207.11 ล้านบาท ลดลง 22.93%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กันยายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 411,438.11 ล้านบาท ลดลง 32.41% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน 2563 

ส่งออกรถจักรยานยนต์ 57,454 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 12.45% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่า 4,730.19 ล้านบาท ลดลง 15.60% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 44.53 ล้านบาท ลดลง 79.03%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 98.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.87%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,873.01 ล้านบาท ลดลง 18.34% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เดือนมกราคม - กันยายน 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 512,591 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 23.89% โดยมีมูลค่า 42,338.87 ล้านบาท ลดลง 15.70% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 842.81 ล้านบาท ลดลง 58.53%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 904.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.88%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กันยายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 44,086.67 ล้านบาท ลดลง 17.42% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนกันยายน 2563


อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน ส.ค. 2563


ที่มา : M Report