ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ต.ค. 63 ลดลงทุกตลาด ยกเว้นอเมริกาเหนือ

อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 339 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ตัวเลขส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เดือนตุลาคม 2563 การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 65,030.28 ล้านบาท ลดลง 6.70% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 520,555.06 ล้านบาท ลดลง 28.87% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์ เดือนตุลาคม 2563 

ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 71,372 คัน ลดลง 16.57% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งออกลดลงแทบทุกตลาด ยกเว้นตลาดอเมริกาเหนือ เนื่องจากส่งออกรถกระบะเพิ่มขึ้น 172.23% (YoY) มูลค่าการส่งออก 40,801.14 ล้านบาท ลดลง 11.43% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว​

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,827.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.01%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.25%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,583.73 ล้านบาท ลดลง 10.92%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 60,101.67 ล้านบาท ลดลง 5.66% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 592,829 คัน ลดลง 34.61% มีมูลค่าการส่งออก 329,020.34 ล้านบาท ลดลง 29.85% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 18,696.63 ล้านบาท ลดลง 30.46%
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 108,031.97 ล้านบาท ลดลง 30.89%
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,790.84 ล้านบาท ลดลง 21.88%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 471,539.78 ล้านบาท ลดลง 29.87% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในเดือนตุลาคม 2563 

ส่งออกรถจักรยานยนต์ 53,724 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 36.08% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่า 4,737.71 ล้านบาท ลดลง 16.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 95.66 ล้านบาท ลดลง 52.02%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 95.25 ล้านบาท ลดลง 34.61%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,928.62 ล้านบาท ลดลง 17.76จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 566,315 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 25.24% โดยมีมูลค่า 47,076.58 ล้านบาท ลดลง 15.74% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 938.46 ล้านบาท ลดลง 57.95%
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,000.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.56%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 49,015.29 ล้านบาท ลดลง 17.45% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2563


อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน ก.ย. 2563


ที่มา : M Report