รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เมษายน 2563

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย เดือนเมษายน 2563

อัปเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2563
  • Share :

ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนเมษายน 2563 การส่งออกปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม ถึง 6 เท่า มากกว่าครึ่งเป็นการส่งออกไปจีน ขณะที่การนำเข้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดุลการค้าปรับตัวดีขึ้น

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้จัดทำรายงานเผยแพร่ ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยคงภาวะขาดดุลการค้าเป็นมูลค่า 77.95 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 45.91% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 44.90% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

ในเดือนเมษายน 2563 ประเทศไทยส่งออกหุ่นยนต์ได้ดี มีมูลค่ารวม 46.02 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 521.40% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 241.79% จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46.02 ล้านบาท โดยประเทศที่ส่งออกหลัก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน 63.85% อินเดีย 19.42% อินโดนีเชีย 8.80% และญี่ปุ่น 5.38% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกไปจีนเพียงประเทศเดียวสูงถึง 29.38 ล้านบาท
 
สำหรับการนำเข้าหุ่นยนต์ในเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวม 123.97 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 18.18%เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และลดลง 19.98% จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว โดยไทยนำเข้าหุ่นยนต์จากจีนมากที่สุด คิดเป็น 37.18% ของการนำเข้าหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 29.83% และเกาหลีใต้ 8.96%


 
 
 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.tgi.or.th

อ่านต่อ:


ที่มา : TGI สถาบันไทย-เยอรมัน