WD Wireless Data Acquisition System

Patlite WD Series ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย หมดกังวลแม้ใช้เครื่องจักรเก่า

อัปเดตล่าสุด 10 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 1,116 Reads   

ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย WD เชื่อมต่อเครื่องจักรที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์หรืออายุของเครื่องจักร ซึ่ง Patlite ได้ออกแบบ WD Seriesให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรที่สำคัญ รับ-ส่งคำสั่งและตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่องจักรได้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์

เพราะการทำรายงานในแต่ละวันเป็นเรื่องยุ่งยาก ใช้เวลา และอาจมีข้อผิดพลาดได้ ในขณะที่เครื่องจักรส่วนใหญ่ในโรงงานล้วนเป็นเครื่องจักรรุ่นเก่าที่ไม่ตอบสนองต่อระบบการรับส่งข้อมูลและอุปกรณ์สมัยใหม่ ปัญหาสำคัญเหล่านี้คือโจทย์ของ Patlite นำสู่ระบบ WD Series ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลเครื่องจักรแบบไร้สายได้จากระยะไกลและเรียลไทม์อย่างสมบูรณ์ การจดบันทึกข้อมูลและทำรายงานประจำวัน จึงไม่จำเป็นอีกต่อไป ระบบ WD Series บันทึกข้อมูลด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว จึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและวางแผนบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญ อุปกรณ์ของระบบ WD Series ยังสามารถเพิ่มไปยังเครื่องจักรได้ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด หรืออายุเครื่องจะมากแค่ไหน ก็ไม่ต้องลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มเติม ช่วยในการลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานจริงได้  ข้อดีทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ Patlite WD Series มีส่วนช่วยปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น วางแผนงานได้ง่าย และสะดวกต่อการทำงานอย่างแท้จริง

 

l Patlite WD Series: WD Wireless Data Acquisition System 

WD Wireless Data Acquisition System คือ ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย WD เชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ด้วยโซลูชันการส่งสัญญาณเครือข่ายของ PATLITE ซึ่งติดตั้งเข้าได้กับทุกเครื่องจักรและอุปกรณ์  WD Seires ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรที่สำคัญ รับ-ส่งคำสั่งและตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่องจักรได้จากระยะไกล และเรียลไทม์ โดยระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย WD ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  1. Tower light หรือ Signal Tower (HSST) และตัวส่งสัญญาณระบบ WDT-Z2 สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรได้โดยง่าย ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณ
  2. ตัวรับสัญญาณระบบ WDR-Z2 ทำหน้าที่รับสัญญาณ และส่งข้อมูลเข้าไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ
  3. คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อรับข้อมูล และส่งออกในรูปแบบไฟล์ CSV

 

Patlite WD Series ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย หมดกังวลแม้ใช้เครื่องจักรเก่า

l ติดตั้ง Patlite WD Series เข้ากับเครื่องจักรเก่าได้ง่ายมาก

ที่แล้วมา เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ IoT แต่จะติดตั้ง Tower light หรือ Singal light ซึ่งเป็นแท่งไฟบ่งบอกสถานะการทำงานของเครื่องจักร แท่งไฟนี้จะควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่กำลังใช้งานเครื่องจักรนั้น ๆ อยู่ ซึ่งทั่วไปแล้วมีไฟแสดงสถานะทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดง: หยุด เครื่องจักรมีปัญหา, สีเหลือง: กำลังตรวจสอบ กำลังแก้ไขปัญหา, สีเขียว: เครื่องจักรทำงานตามปกติ โดยไฟสถานะต่าง ๆ จะสามารถสังเกตได้จากรอบโรงงาน

เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IIoT (Industrial Internet of Things) ได้มาถึง ทำให้มีการพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุง Tower Light ให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณได้  โดย Patlite WD Series ได้ตอบสนองต่อความกังวลเช่นนี้ เพราะการปรับปรุงโรงงานจะสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวดเร็ว และไม่ใช้เงินมากจนเกินไป  และยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ ทำให้การทำงานของเครื่องจักรร่วมกับ Tower Light มีความเสถียรทางข้อมูลมากขึ้น สามารถตรวจสอบ เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถทำงานในโรงงานได้ราวกับมีการติดตั้งระบบ IoT สมัยใหม่เลยทีเดียว


Patlite WD Series ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สาย หมดกังวลแม้ใช้เครื่องจักรเก่า

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่:
Sumipol Corporation
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โทร: 0-2762-3000
อีเมล์: contact@sumipol.com
เว็บไซต์: www.sumipol.com


ที่มา : Sumipol Corporation Limited