Nakanishi Emax Evolution Advance high performance brushless Micro-Grinder

อัปเดตล่าสุด 16 มิ.ย. 2561
  • Share :
  • 2,175 Reads   

Nakanishi Emax Evolution เป็นเครื่องมือประเภทความเร็วรอบสูง สามารถปรับรอบการใช้งานได้ตั้งแต่ 1,000-40,000 rpm. เป็นเครื่องขัดระบบไฟฟ้าที่มีการออกแบบมาให้มีเสถียรภาพและความแม่นยำสูงในขณะใช้งาน เหมาะสำหรับงานขัดแต่งแม่พิมพ์ งานจิวเวลรี่ และงานประเภทอื่น ๆ ที่ต้องการคุณภาพสูง พร้อมมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกใช้งานอย่างมากมาย ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
ตัวเครื่อง Nakanishi Emax Evolution ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบหลักคือ ส่วนของ Control Unit และตัวมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor) และยังมีหัว Attachments ในการใช้งานกับทูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากถึง 17 แบบ
โดยตัวเครื่อง Nakanishi Emax Evolution จะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานในส่วนของ Advance Control Function หรือปุ่ม Smart Switch
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในโหมดหมุนกลับทิศทางและโหมด Fix Speed (ล็อกรอบการใช้งาน) อีกทั้งตัวเครื่อง Nakanishi Emax Evolution ยังสามารถเลือกต่อใช้งานได้ทั้งมอเตอร์ได้ 2 ช่อง (ใช้งานได้ทีละ 1 ตัว) ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด โทร 02-333-8888
www.factorymax.co.th    Line: @Factorymax   

 


ที่มา : Factory Max Co., Ltd.