M Report
อีเวนท์อื่นๆ

สัมมนา-เวิร์คช็อป เพื่อชิ้นงานระดับ Ultra-Fine Surface Finish ประสิทธิภาพสูง พร้อมลุ้นรับ LENOVO PAD

12 กันยายน 2562
  • Share :

ในยุคของการแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ผู้ผลิตในทุกอุตสาหกรรมต่างมองหาเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งต้องการความละเอียดของผิวชิ้นงานในระดับ Ultra-Fine Surface Finish อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโคมไฟหน้ารถยนต์ ที่ต้องการพื้นผิวในส่วนของจานสะท้อนแสงมีความละเอียดระดับสูง เรียบเงาเป็นพิเศษ เพื่อให้ลำแสงจากการสะท้อนแสงจากหลอดไฟ ซึ่งมาตกกระทบที่พิ้นผิวของจานสะท้อนแสงเป็นไปตามต้องการที่ CAD ออกแบบเอาไว้อย่างแม่นยำให้มากที่สุด รวมถึงชิ้นงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เลนส์ นาฬิกา เหรียญ จิวเวลรี่ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เครื่องจักรโดยทั่วไปสามารถผลิตชิ้นงานสุดท้ายได้ผิวละเอียดเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น จากนั้นต้องมาขัดตบแต่งต่อด้วยแรงงานคน ตลอดจนต้องผ่านกระบวนการอื่น ๆ จนกว่าจะได้ผิวงานขึ้นเงากระจกตามที่ต้องการ แต่สำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องจักรที่สามารถผลิตชิ้นงานในระดับ Ultra-Fine Surface Finish นั้น สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการด้วยความแม่นยำ ในขั้นตอนที่น้อยลง

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องจักรที่ผลิตผิวชิ้นงานที่มีความละเอียดระดับสูง (Ultra-Fine Surface Finish) สามารถที่จะผลิตชิ้นงานในขั้นของการกัดผิวขึ้นเงาตั้งแต่นำออกจากเครื่องจักร โดยแทบไม่ต้องผ่านกระบวนการขัดตบแต่งผิว เพราะจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนไปใส่วนของความแม่นยำของขนาดและรูปร่าง

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และ บริษัท แมชชีนเทค จำกัด โดย JINGDIAO จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา เวิร์คช็อป พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร และทูลลิ่ง เพื่อการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดในระดับ Ultra-Fine Surface Finish ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่สถาบันไทย-เยอรมัน และพิเศษสุด ๆ ลุ้นรับ LENOVO PAD ฟรี !

ที่มา : M Report