M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ฟรี สัมมนาออนไลน์ "เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ" วันที่ 23 ก.ย. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 17 ก.ย. 2564
  • Share :

♦ ฟรี สัมมนาออนไลน์ “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ในงาน Subcon Thailand “Virtual Edition 2021” วันที่ 23 กันยายน 64 นี้

♦ ระดมกูรู 4 กองส่งเสริมการลงทุน แนะแนวทางยื่นขอรับส่งเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกิจการดิจิทัลที่พลิกโฉมรูปแบบใหม่ให้ผู้ประกอบการ สร้างแต้มต่อในการประกอบธุรกิจ 

พร้อมดึง SME D Bank สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนา

นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอจะจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ในงาน SUBCON Thailand Virtual Edition วันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะในกิจการที่ได้รับความนิยมซึ่งมีผู้มายื่นขอรับส่งเสริมจำนวนมากจาก 4 กองส่งเสริมการลงทุน คือ

  • กองฯ 1 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
  • กองฯ 2 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  • กองฯ 3 อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
  • และกองฯ 4 อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

ทั้งนี้ การขอรับส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 911 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 95,048 ล้านบาท ในด้านการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนปี 2558 ถึงปัจจุบัน เดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 806 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 61,411 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภายในงานจะมีเวทีการสัมมนาให้ความรู้ในการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แผงโซลาร์ และสร้างความเข้าใจในการขอกิจการดิจิทัลที่พลิกโฉมรูปแบบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการผู้เชี่ยวชาญจากกองส่งเสริมการลงทุนที่ 1 – 4 เข้าร่วมให้ข้อมูล รวมทั้งมีช่วงอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมด้านความคิด เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ดิจิทัลในยุคโควิดเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยผู้ทรงวุฒิ และมีประสบการณ์หลากหลาย ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด/สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และนยมนตรี สันติลักขณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

ผู้สนใจลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://forms.gle/Tq3G7EFZegrxWayc6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 0 2553 8111 ต่อ 8399 อีเมล ecosystem@boi.go.th

#มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ #เปลี่ยนเครื่องจักร #เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต #วัคซีนเศรษฐกิจ #BOI #BOI Thailand #บีโอไอ #ส่งเสริมการลงทุน #สัมมนาออนไลน์ #Webinar #SUBCON Thailand 2021

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH

ที่มา : M Report