อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 2564 Q1 การผลิต การส่งออกและการนำเข้า

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ปี 2564 สถานการณ์และแนวโน้ม ไตรมาสแรกขยายตัวดี ผลิตรถได้ 465,833 คัน

อัปเดตล่าสุด 14 มิ.ย. 2564
  • Share :
  • 8,340 Reads   

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 จากข้อมูลโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

โดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการจำหน่ายในประเทศมีการขยายตัวอันเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของภาครัฐ ส่งผลให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งตลาดส่งออกมีการขยายตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกประเทศเริ่มทยอยออกมา

Advertisement

การผลิตรถยนต์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจำนวน 465,833 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ร้อยละ 0.25 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 2.68 (%YoY) โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง ร้อยละ 36 รถกระบะ 1ตันและอนุพันธ์ ร้อยละ 62 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 2 

การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจำนวน 188,463 คัน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ร้อยละ 26.78 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.64

การส่งออกรถยนต์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจำนวน 258,108 คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ร้อยละ 20.39 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.13 โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง ร้อยละ 34 รถกระบะ 1 ตัน ร้อยละ 60 และรถ PPV ร้อยละ 6 

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ไตรมาส 1 ปี 2564 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 2,711.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ร้อยละ 9.83 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.91 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และมาเลเซีย 

มูลค่าการนำเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 2,913.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ร้อยละ 10.95 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.13 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ไตรมาส 1 ปี 2564 และแนวโน้มไตรมาสถัดไป
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดย ความร่วมมือของกรมศุลกากร

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

จากการคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 350,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศร้อยละ 50-55 และการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 45-50

 

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 คลิกอ่าน

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

ติดตาม M Report ทุกวันได้ที่ www.mreport.co.th  

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH